Volg ons op: (040) 234 8000

Huisvestingsconcept ondersteunt onderwijsvisie

Onderwijsinstellingen in het primair onderwijs krijgen steeds vaker te maken met huisvestingsvraagstukken de niet tot hun core business behoren. De uitdaging is om schoolgebouwen aan te laten sluiten bij veranderende omstandigheden als krimp, nieuwe samenwerkingsverbanden en vernieuwende onderwijsconcepten.

Huisvesting faciliteert

Laride is van mening dat schoolgebouwen de onderwijs- en samenwerkingsvisie moeten faciliteren en creëert samen met schoolbesturen nieuwe duurzame huisvestingsconcepten. Klaslokalen worden bijvoorbeeld leerpleinen, gangen worden groepsruimtes en de ontsluiting van de klaslokalen vindt plaats via individuele entrees aan de buitenzijde van een gebouw. Klassikaal onderwijs maakt plaats voor individueel- en werkgroepgericht onderwijs en ICT gaat een steeds belangrijkere rol spelen.

Verbinden van partners

Onze taak is om de veranderende onderwijsvisie optimaal te faciliteren in de huisvesting. Daarvoor prikkelen wij opdrachtgevers met voorbeelden, mogelijkheden en onconventionele oplossingen, die we gezamenlijk vertalen naar een passend programma van eisen. Dat kan zijn in een brede school, Integraal Kindcentrum (IKC) of multifunctionele accommodatie. Omdat wij in vele markten thuis zijn en beschikken over een breed netwerk, weten wij ook verbindingen te leggen met niet onderwijsgerelateerde partijen en partners die een bijdrage zouden kunnen leveren in de haalbaarheid van uw plannen.

Grip op onderhoud

Met de verwachte doordecentralisatieregeling krijgt u meer grip op het onderhoudsbudget van uw school. Dat biedt kansen en mogelijkheden, maar betekent ook meer verantwoordelijkheid. Laride ondersteunt schoolbesturen en –directies hun onderhoudsopgave inzichtelijk te maken, waardoor u gefundeerd uw onderhoudsplannen en de bijbehorende budgetten kunt verantwoorden. Bovendien denken wij met u mee in creatieve oplossingen om uw onderhoud te organiseren of te outsourcen.

Referenties

Brede School Waterhoef, Oisterwijk

Voorbeeldproject Frisse Scholen provincie Noord-Brabant

Brede School De Vleer Plus, Etten-Leur

Design & Build contract geeft zekerheid

Kindcentrum De Grasspriet, Valkenswaard

Nieuwe onderwijsvisie leidend voor ontwerp

PO cluster Beek, Beek en Donk

In korte tijd van niets tot prachtschool

Brede School Moergestel, Oisterwijk

Onderwijsvisie optimaal vertaald in huisvesting