(040) 234 8000

Duurzame samenwerking Laride en Careos

Gepubliceerd op 01/09/2013

Op vrijdag 30 augustus 2013 hebben Laride | Hart voor huisvesting en Careos Groep een intentieovereenkomst getekend voor een duurzame samenwerking op het gebied van wonen en zorg. De samenwerking richt zich op de integrale benadering van strategische huisvestingsvraagstukken in de zorg en het verbinden van partijen om huisvestingsinitiatieven haalbaar te maken.

De kracht van het samenspel
Careos en Laride zijn beide actief op de markt van wonen en zorg. Careos werkt samen met zorginstellingen aan onder meer vastgoedstrategieën, huisvestingsplannen, transitieconcepten en businesscases. Laride benadert de zorgmarkt vanuit samenwerkingsverbanden met woningcorporaties, beleggers en vastgoedeigenaren. Samen met zorgaanbieders en samenwerkingspartners werkt Laride aan toekomstbestendige woonzorgconcepten. Door de krachtenbundeling van beide bedrijven kan een vastgoed- of huisvestingsvraagstuk van een zorginstelling in de breedte worden opgepakt. Met als doel het matchen van strategisch voorraadbeheer, het beheersen van risico’s en het optimaliseren van de exploitatie.

Samenwerking
De samenwerking tussen Laride en Careos bestaat op korte termijn onder meer uit het gezamenlijk oppakken van projecten, het organiseren van kennisbijeenkomsten en het verbinden van netwerken.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
v.l.n.r. Rob Lupgens (Careos), René Clijsen (Laride), Mark van Schijndel (Careos)

Website Careos Groep