+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Architect nieuwbouw BS Heilinde bekend

Gepubliceerd op 14/03/2023
Advies
Management
Beheer
BS-Heilinde-Werkgroep-Stedenbouwkundig-voorstel

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor St. Willebrord is nieuwbouw voorzien voor basisschool Heilinde met daarbij een nieuwe gymzaal. In het project is een belangrijke stap gezet. Na een gunningstraject heeft de beoordelingscommissie uit 4 architectenbureaus DAT architecten uit Tilburg geselecteerd. Zij hebben de opdracht gekregen om een ontwerp te maken voor de nieuwbouw van basisschool Heilinde.

Taakverdeling bouwproject

In opdracht van de Borgesiusstichting (waaronder basisschool Heilinde valt) verzorgt Laride het projectmanagement en ondersteunt de stichting in het totale bouwproces. De gemeente is verantwoordelijk voor de tijdelijke huisvesting en het slopen en bouwrijp maken van de bouwlocatie.

Programma van eisen

Voor de zomer van 2022 is een scenario onderzoek uitgevoerd. Het programma van eisen dat in 2021 werd opgesteld, dienst als uitgangspunt voor het project. Op basis hiervan is een architectenselectie georganiseerd. In overleg met alle betrokken partijen werden diverse scenario’s voor de nieuwbouw besproken en werd een voorkeursvariant bepaald als onderlegger voor de architectenselectie.

Architectkeuze

Vier architecten hebben op 26 januari 2023 hun visie gepresenteerd. De beoordelingscommissie heeft de kwaliteit en de visie op de opgaven van de vier bureaus beoordeeld. De beoordelingscommissie bestond uit Lex Polman (bestuurder Borgesiusstichting), Edwin Nelemans (directeur Heilinde), Sandra van Oosterhout (manager huisvesting Kober) en Jonas Grütters (gemeente). Jeroen Bos en Roy Schellen van Laride hebben de selectie begeleid.

De kwaliteit is beoordeeld op basis van ervaring en kennis, visie op de opdracht en het proces, aanpak, inzet van programma’s en technieken en de presentatie. De beoordelingscommissie heeft unaniem DAT architecten als beste inschrijver beoordeeld. Ook na beoordeling van het criterium prijs/honorarium, krijgt DAT architecten de hoogste score. Laride heeft vervolgens een gunningsadvies opgesteld. Besloten is om de architectenopdracht te gunnen aan DAT architecten uit Tilburg.

Verdere proces

Het is de bedoeling in de zomer het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw gereed te hebben. In november/december volgt dan het definitieve ontwerp. Het is de bedoeling dat op 13 december 2023 de gemeenteraad een definitief besluit neemt over het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw met het bijbehorende krediet. Zo kan in 2024 daadwerkelijk gestart worden met de realisatie van de nieuwbouw voor basisschool Heilinde. De overall planning is gericht op ingebruikname van de nieuwbouw in de eerste helft van 2026.