+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Engineering & Build

Invloed op ontwerp, beperkt risico

Advies
Management
Beheer

De bouworganisatievorm Engineer & Build wordt toegepast als een bouwproject een beperkte ontwerpcomponent heeft. Als opdrachtgever maakt u zelf een ontwerp met uw architect en adviseurs. Op basis van dit voorlopig of definitief ontwerp neemt één partij de opdracht over. Deze opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de detailengineering van het project en de realisatie ervan. Engineer & Build lijkt veel op Design & Build, echter de ontwerpcomponent voor de aannemer beperkt zich tot de engineering. U kunt met Engineer & Build duidelijk invulling geven aan het ontwerp, maar bent er slechts beperkt aansprakelijk voor. Het is aan de aannemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren.

Engineer & Build | welke contractvorm past bij uw project?

Toenemende complexiteit van projecten en contracten, het verleggen van risico’s binnen de bouwkolom en veranderend opdrachtgeverschap hebben geleid tot innovatieve, geïntegreerde contractvormen. Wij hebben veel ervaring met contractmanagement van geïntegreerde contracten op basis van UAV-GC, zoals Design & Build en Engineer & Build. Of hybride contracten en alle mogelijke tussenvormen. U kunt er ook voor kiezen om gelijk het meerjaren onderhoud aan het contract toe te voegen. Hierdoor heeft u absolute zekerheid door het uitsluiten van risico’s. Wij helpen u de juiste keuze te maken welke bouworganisatievorm het beste bij uw project past. Van het opstellen van het Programma van Eisen en de aanbestedingsprocedure tot aan het contractmanagement, projectmanagement en beheer en onderhoud.

Wat krijgt u bij Engineer & Build?

Ook al heeft u bij Engineer & Build zelf invloed op het ontwerp, de wijze waarop de aannemer er uitvoering aan geeft, staat hem vrij. Door het ontbreken van een gedetailleerd bestek moet er voor opdracht wel duidelijkheid zijn over de eisen en kwalificaties waaraan het gebouw moet voldoen, op welke risico’s gestuurd moet worden en welke werkzaamheden vrij zijn om naar eigen inzicht uitgevoerd te worden. Durft u los te laten? Met ons aan uw zijde behoudt u grip op de kwaliteit en het eindresultaat. Ook kunnen wij met onze specifieke kennis van de bouwkosten beoordelen of de prijsaanbiedingen marktconform zijn. Of we ontzorgen u met een second opinion. Dat geeft zekerheid!

Meer weten over Engineer & Build?

Neem contact op met onze adviseurs. Wij helpen u bij keuze van de juiste contractvorm en organiseren het Engineer & Build traject voor u. Van vraagspecificatie tot het verzorgen van de aanbestedingsprocedure en het procesmanagement.

Onze referenties

Nieuw politiebureau Sittard en Brunssum

Sittard|Brunssum

Nieuwbouw Kasteellaan Waalwijk

Waalwijk