+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Circulair bouwen

Duurzaam alternatief voor traditioneel bouwen

Advies
Management
Beheer

Circulair bouwen betekent bouwen zonder afval. Alles wat er tijdens de bouw wordt gebruikt heeft een duurzame oorsprong en kan na sloop worden hergebruikt. Wij adviseren opdrachtgevers met duurzaamheidsambities hoe zij de wens van circulair bouwen kunnen vertalen naar een marktconforme uitvraag. Of wij denken als D&B-inschrijver en begeleider van bouwprojecten mee in hoe wij een project verder kunnen verduurzamen. Circulariteit is nog lang geen gemeengoed en het vraagt een ‘open mind’ van opdrachtgevers en aannemers. Daar is durf en lef voor nodig. Wij helpen u grip te houden op de kosten en de juiste afwegingen te maken binnen de mogelijkheden van circulair bouwen.

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen – bouwen zonder restafval – staat nog een beetje in de kinderschoenen. Circulair bouwen gaat over herbruikbaarheid van gebouwen, bouwelementen en bouwmaterialen. Deze zijn duurzaam geproduceerd of verworven en kunnen opnieuw worden ingezet met als doel vermindering van afval en grondstoffen schaarste. Het aanbod van circulaire bouwmateriaal is echter nog beperkt. Wel kunnen we in de ontwerpfase al nadenken over de mogelijkheden om circulair te bouwen. Bijvoorbeeld door het toepassen van lichtere constructies, een gebouw te ontwerpen dat voor meer functies inzetbaar is of vooraf na te denken hoe goed demontabel een gebouw is als het niet meer gebruikt wordt.

Strategie circulair bouwen

Zowel als aanbestedende als uitvoerende partij kunt u circulair bouwen stimuleren. U kunt expliciet vragen om toepassing van circulaire bouwmaterialen, of u kunt als bouwer duurzame alternatieven aandragen voor voorgeschreven materialen. Alleen door elkaar van ontwerp tot en met realisatie en sloop te blijven prikkelen, ontstaan er initiatieven waarmee circulair bouwen de realiteit van alle dag kan worden. In de eerste circulaire bouwprojecten wordt ervaring opgedaan met :

  • Demontabel bouwen met nieuwe bouwmaterialen, zodat bij toekomstige sloop de materialen hergebruikt kunnen worden. Een materialen paspoort biedt daarbij uitkomst.
  • Bouwen met hergebruikte bouwmaterialen die vrijkomen uit sloopprojecten.
  • Bouwen met duurzame en ecologische bouwmaterialen.

Circulair bouwen kan in vele varianten: demontabel met nieuwe producten, gerecyclede producten en ecologisch. Wat het paste bij u past? Wij verkennen samen met u de mogelijkheden en adviseren welke aanpak het beste aansluit bij uw duurzaamheidsambities.

Meer weten over circulair bouwen met Laride?

Neem contact op met onze duurzaamheidsexperts. Samen bespreken wij uw circulaire ambities en de mogelijkheden.

Duurzaamheid en onze expertise

Zowel voor nieuwbouw, renovatie als transformatie hebben wij alles in huis op het gebied van duurzaamheid. Denk aan:

Circulair gebouwde projecten

Circulair bouwen Michiel de Ruyterstraat Waalre

Waalre

Transformatie voor Udense ‘Rooie School’

Uden