+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Locatieonderzoek

Wat is de beste plek voor uw huisvesting?

Advies
Management
Beheer

De juiste locatie voor uw nieuwe huisvesting is afhankelijk van de onder meer de bestemming en het gebruik van het gebouw. Want een ideale plek voor een onderwijsgebouw  is niet per definitie de juiste locatie voor een gezondheidscentrum, een productiehal/kantorenpand, een multifunctionele accommodatie  of woningen. Wat maakt een locatie geschikt voor uw organisatie en gebruikers? Ons locatieonderzoek geeft antwoord op deze vraag en vele andere vragen. Dat doen wij door uw wensen te vergelijken met verschillende eigenschappen van mogelijke locaties. Daarbij kijken wij niet alleen naar de cijfers en kerngegevens van een potentiële locatie, maar ook naar de zachte waarden als bereikbaarheid of veiligheid. Zodat na verhuizing ook uw medewerkers of gebruikers blij zijn.

Doelgerichte keuzes maken met onafhankelijk locatieonderzoek

Wat voor de ene organisatie een belangrijk argument is, hoeft dat voor de andere niet te zijn. Goede bereikbaarheid kan een argument zijn, net als het vestigingsklimaat in een bepaalde gemeente. Soms worden locaties van overheidswege aangewezen. Of misschien heeft u simpelweg dé A-locatie gevonden om uw bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken. Welke argumenten of redenen u ook heeft, wij helpen u een locatieprofiel op te stellen dat uw huisvestingsdoelen optimaal ondersteunt.

Waar toetsen we op bij locatieonderzoek?

Wilt u meerdere vestigingen samenvoegen op één locatie? Of ziet u binnenstedelijke kansen na sloop van de bestaande bebouwing? Dan biedt locatieonderzoek uitkomst. Afhankelijk van uw huisvestings- of ontwikkelplan toetsen wij voor u een locatie op geschiktheid. Wij toetsen onder meer op:

 • Past de locatie bij uw toekomstvisie?
 • Eigendomssituatie
 • Financiën; klopt bijvoorbeeld de grondprijs?
 • Stedenbouwkundige inpassing
 • Bestemmingsplan
 • Structuurvisies
 • Mogelijke belemmeringen zoals groen
 • Bereikbaarheid en parkeren
 • Flexibiliteit voor de toekomst
 • Locatie gebonden belemmeringen
 • Combinatie met andere voorzieningen (MFA)
 • Aanleg en beschikbaarheid van voorzieningen

Naar aanleiding van marktonderzoek brengen wij voor u een aantal voorkeurslocaties in beeld, onderbouwd met de uitkomsten van het locatieonderzoek. Deze beoordelen we samen met u. Als gedelegeerd opdrachtgever kunnen we tevens voor u de onderhandelingen aangaan met grondeigenaren. Ons netwerk en onze ervaring komt ons daarbij goed van pas. Na het vinden van een geschikte en goed onderbouwde locatie kunt u verder met de voorbereiding en doorontwikkeling van uw plan. Ook daarin kunnen wij u ondersteunen met  projectmanagement,  procesmanagement,  contractmanagement  of het  begeleiden van aanbestedingen.

 Wat betekent en goed locatieonderzoek voor uw plan?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij inventariseren welke toetsingscriteria voor uw project relevant zijn. Samen op zoek naar de beste plek voor uw huisvesting.

Laride is expert op het gebied van adviesmanagement en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijvengemeentencorporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Referenties

Zorgcluster Oerle, Veldhoven

Oerle|Veldhoven

Barcelona: groot sociale woningbouwproject

Oirschot

Nieuwbouwcomplex Kemie

Helmond