+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Exploitatiekosten

Wat kost het gebruik van uw huisvesting

Advies
Management
Beheer

Vaak hebben vastgoedeigenaren wel een goed beeld van de waarde van hun gebouwen, of de investeringskosten voor nieuwbouw of renovatie. Maar weet u dat de exploitatiekosten jaarlijks 15%-20% bedragen van de investeringskosten? Over de gehele levensduur van een gebouw is dat wel het tienvoudige van de initiële kosten! Onze experts van de afdeling beheer en onderhoud maken de exploitatiekosten voor u inzichtelijk. Hiermee kunt u sturen op planmatig onderhoud en beheer. Onverwacht hoge of onvoorziene exploitatiekosten behoren hiermee tot het verleden.

Wat valt er allemaal onder exploitatiekosten?

Exploitatiekosten zijn alle kosten die te maken hebben met het in bezit of in gebruik hebben van een gebouw. Denk aan:

  • vaste kosten: financieringskosten, afschrijving, erfpacht, huur en eventuele huurderving, belastingen, verzekeringskosten;
  • energiekosten: elektriciteit, gas, water en overige energiekosten;
  • onderhoudskosten: kosten voor technisch onderhoud en schoonmaakkosten;
  • administratieve beheerkosten: verhuurkosten, bemiddelingskosten, boekhouding, personeelskosten en administratie;
  • specifieke bedrijfskosten: bewaking, beveiliging.

Als u wilt besparen op exploitatiekosten of wilt investeren in planmatig onderhoud, dan maken wij voor u deze kosten inzichtelijk. Desgewenst geven wij een exploitatie advies, of helpen wij u bij het opstellen van een onderhoudsplan gebouw of meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Exploitatiekosten en investeringskosten

Exploitatiekosten en investeringskosten hebben grote invloed op elkaar. Maatregelen die de exploitatiekosten omlaag brengen, hebben vaak hogere investeringskosten tot gevolg. Wij geven u een doorkijk naar de totale kosten over de gehele levensduur van het gebouw. Zowel de exploitatiekosten als de investeringskosten zijn hier onderdeel van. Door deze kosten goed te beheersen kunt u toekomstige risico’s onder controle houden en komt u niet voor verrassingen te staan. Wij helpen u om grip te krijgen op de exploitatiekosten zodat u in alle fasen van het huisvestingsproces de juiste afwegingen kunt maken.
Zeker in het onderwijs of bij multifunctionele accommodaties zijn exploitatiekosten een actueel thema. De initiële investering wordt door de gemeente gedragen, terwijl schoolbesturen of gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en beheer. Onze specialisten bieden u inzicht en financiële zekerheid.

Wenst u inzicht in de exploitatiekosten van uw gebouw of vastgoedportefeuille?

Neem contact op met onze experts van de afdeling beheer en onderhoud. Wij helpen u om een integrale afweging te maken tussen investerings- en exploitatiekosten. Dat doen we voor scholenbedrijven en in de zorg.

Referenties

MFA De Loop’r, Olland, gemeente Meierijstad

Olland

Centrumplan Leende

Leende