+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Kostenramingen

Realistisch beeld van alle bouwkosten in het bouwproces

Advies
Management
Beheer

Kostenramingen geven een voorlopige schatting van alle kosten voor een nieuwbouw-, renovatie– of transformatieproject. Onze kostenramingen geven een realistisch beeld van de directe kosten voor onder andere arbeid, materieel en materiaal. Ook brengen wij de indirecte kosten en geschatte kosten in kaart en houden wij rekening met mogelijke escalaties als gevolg van veranderende marktomstandigheden en een post onvoorzien. Met ons integraal advies over uw bouwkosten voorkomt u onaangename budgettaire verassingen en kunt u de juiste keuzes maken. Kostenramingen zijn minder nauwkeurig dan een begroting, maar geven wel een goede indicatie van uw projectuitgaven en/of budgettering . Het is een goed uitgangspunt om te beoordelen of een project haalbaar is en een betrouwbare onderlegger om draagvlak te krijgen bij stakeholders.

Met kostenramingen weet u waar u aan toe bent

Realistische kostenramingen maken al vroeg in het proces duidelijk of een project financieel haalbaar is. Zowel de bouwkosten, vastgoedkosten als de engineerings- en bijkomende kosten worden daarin meegenomen. Uitgangspunt voor onze kostenramingen is meestal een Programma van Eisen en een voorlopig ontwerp van uw huisvestingsplannen. Voor het maken van kostenramingen integreren onze kostendeskundigen kengetallen en ervaringscijfers met beschikbare tekeningen en beschrijvingen, zodat er een gedetailleerd beeld ontstaat van de kosten en mogelijkheden. Hiermee krijgt u het nodige gereedschap om beslissingen te nemen, scenario’s af te wegen en om een projectbudget op te stellen voordat u van start gaat.

Het belang van betrouwbare en realistische kostenramingen

Omdat kostenramingen ‘slechts’ een realistische inschatting geven van de kosten voor uw bouwproject, stellen wij een compleet overzicht op van alle kosten. Daarin geven wij ook een toelichting op de uitgangspunten en uitsluitingen. Bij uitsluitingen gaat het om posten die moeilijk ingeschat kunnen worden omdat niet precies bekend is hoe de definitieve uitwerking zal zijn. Denk aan aansluitkosten op openbare voorzieningen of specialistische constructieve bouwmethoden. Echter dankzij onze ervaring in diverse werkvelden en uiteenlopende projecten, komen we op basis van kengetallen en referentiebegrotingen tot objectieve kostenramingen met nagenoeg geen uitsluitingen.

Zoekt u gefundeerde kostenramingen voor uw project?

Neem contact op met onze kostendeskundigen. Wij brengen alle kosten voor uw nieuwbouw, renovatie of transformatie in beeld. Onafhankelijk, betrouwbaar en objectief.

Wij ondersteunen opdrachtgevers in de zorg, het onderwijs en bedrijven en werken voor gemeenten, corporaties en ontwikkelaars.