+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Second opinion

Zorg voor zekerheid

Advies
Management
Beheer

Een second opinion is een controle of een beoordeling van een kostenraming van de bouwproject. Dat kunnen zowel de investeringskosten zijn als de bouw- of onderhoudskosten. Onze adviseurs kunnen snel en accuraat een onafhankelijke second opinion uitvoeren voor uw project. Dat doen ze op basis van kennis en ervaring in uw werkveld en multidisciplinaire kennis van de bouwwereld. U krijgt hiermee zekerheid en voorkomt onaangename budgettaire verrassingen. Een second opinion kan bestaan uit een complete beoordeling of allereerst een quick scan, waarna gekeken zal worden of een uitvoerige beoordeling nodig is. Het uitvoeren van een marktconformiteitstoets is ook mogelijk.

Wanneer is een second opinion verstandig?

Zodra u twijfelt over een ingediende prijsopgave of de deskundigheid van een ontwerpende of uitvoerende partij, biedt een second opinion uitkomst. Vaak wordt een second opinion pas toegepast als er geschillen zijn en de rechter een onafhankelijk advies wenst. Wij adviseren u om juist vóór of tijdens het werk een second opinion uit te laten voeren. Dat houdt alle partijen scherp en bewust van de risico’s. Zeker bij een grootschalig en complex project geeft een second opinion u extra zekerheid over het waarborgen van de budgetten.

Welke activiteiten horen bij een second opinion?

Onze specialisten beoordelen de bouw- en investeringskosten op compleetheid, marktconformiteit, arbeidsnormen, prijzen en hoeveelheden van materiaal en materieel en verschillende risicofactoren. Dit kan in de vorm van een quick scan of de uitgebreide controle van hoeveelheden, normen en prijzen in kostenramingen. Of we beoordelen de technische uitwerking in relatie tot het budget of de prijzen in relatie tot de marktsituatie. We kunnen ook voor u een complete tegenbegroting opstellen en optimalisatievoorstellen doen. En vindt u het lastig om de uitkomst van de second opinion toe te lichten aan de uitvoerende partij, dan doen wij dat voor u! We spreken dezelfde taal waarmee we snel tot compromissen en oplossingen komen.

Uw bouw- of investeringskosten laten toetsen met een second opinion?

Neem contact op met onze kostendeskundigen. Wij nemen twijfels weg, helpen u risico’s inzichtelijk te maken en bieden financiële zekerheid.

Wij ondersteunen opdrachtgevers in de zorg, het onderwijs en bedrijven en werken voor gemeenten, corporaties en ontwikkelaars.