+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Vastgoedontwikkeling

Verbinden van belangen

Advies
Management
Beheer

Vastgoedontwikkeling gaat niet om één of meerdere gebouwen, maar om het geheel. Om de verbinding tussen alle aanwezige onroerende elementen, politieke gevoeligheden en uiteenlopende – vaak tegenstrijdige – belangen van diverse partners. Een complex proces waarin wij voor corporaties en ontwikkelaars optreden als onafhankelijk en transparant regisseur. Vastgoedontwikkeling is een dynamisch proces van geven en nemen, waarbij het gaat om zowel de inhoudelijke plannen als de samenwerkingsverbanden. Wij wegen de individuele belangen zorgvuldig af en toetsen deze in het belang van de gezamenlijke opgave. Dat doen we met overtuiging, bevlogenheid en creativiteit.

“Goede projecten kunnen alleen ontstaan

vanuit een gemeenschappelijk belang.” 

Vastgoedontwikkeling is een strategisch spel

Uitgangspunt bij vastgoedontwikkeling is het doel en de doelgroep waarvoor de ontwikkeling gerealiseerd wordt. Dat verbinden wij met de mogelijkheden van de locatie, de markt, omgevingsvisie en de techniek. Met als doel meerwaarde creëren voor een wijk, dorpskern, centrum of binnenstedelijk gebied. Bij vastgoedontwikkeling hebben we zowel aandacht voor de ‘harde’ als ‘zachte’ kant van het proces. Onze kracht ligt in het verbinden van mensen én organisaties, kansen zien, creativiteit in planvorming, een effectieve bestuurslobby en rendement creëren. Draagvlak is wat ons betreft de basis voor projecthaalbaarheid. Dat vergt een hoge mate van betrokkenheid en strategisch handelen. Wij beheersen dat spel.

Vastgoedontwikkeling is denken in mogelijkheden

Wij ontwikkelen zowel sociaal maatschappelijk vastgoed voor woningcorporaties als renderend commercieel vastgoed voor ontwikkelaars of beleggers. Vastgoedpuzzels oplossen, daar zijn we goed in. Wij kijken verder dan de grenzen van de ontwikkelopgave en zien kansen en mogelijkheden. Samen met u brengen we ideeën naar plannen. Wij toetsen onder meer op haalbarheid [haalbaarheidsonderzoek], staan u bij met strategisch vastgoedadvies, maken een risico-inventarisatie en helpen u met de grond- en vastgoedexploitatie. Investering en exploitatie worden integraal met elkaar afgewogen. Met uitgekiend procesmanagement en projectmanagement regisseren wij het ontwikkelproces. Wij ontzorgen u volledig. Onafhankelijk, professioneel en met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.

Meer weten over vastgoedontwikkeling à la Laride?

Neem contact op met onze ontwikkelmanagers. Zij overzien de uitdagingen waar u voor staat. Of het nu gaat om de ruimtelijke en programmatische inpassing, de financiële haalbaarheid of de verbinding van partijen: u kunt rekenen op hun aantoonbare ervaring, creativiteit en ondernemersgeest.

Projecten uitgelicht

Nieuwbouw en uitbreiding PicusKade, Eindhoven

Eindhoven

Appartementencomplex De Jonkvrouw

Geldrop