+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

BENG

Bijna energieneutraal nieuw bouwen  

Advies
Management
Beheer

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze eisen gelden zowel voor woningbouw als voor utilitaire projecten. BENG is een uitdrukking van een energieprestatie en vervangt de EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) van gebouwen. Met de nieuwe BENG-eisen wordt in Nederland een volgende stap gezet om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken. De BENG-eisen verschillen per gebouwtype. Bij huisvestingsadvies, strategisch vastgoedadvies en de begeleiding van uw nieuwbouwplannen houden wij vanzelfsprekend rekening met deze nieuwe wettelijke kaders. Wij adviseren u in te nemen duurzaamheidsmaatregelen en hoe die te realiseren binnen uw project.

Welke eisen stelt BENG?

BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw, een gebouw dat op jaarbasis gemiddeld even veel energie opwekt als wordt gebruikt. De regelgeving heeft als doel het verlagen van het energieverbruik en de beperking van CO₂-emissies. De BENG-eisen gelden uitsluitend voor nieuwbouw. BENG gaat uit van drie energiezuinige eisen en aan elk van die eisen moet worden voldaan:

  1. Energiebehoefte. Hoeveel energie is nodig voor verwarming, koeling en verlichting van een gebouw? Energiebeperkende maatregelen zijn een goede isolatie, optimale luchtdichtheid en de juiste oriëntatie van een gebouw ten opzichte van de zon.
  2. Primair fossiel energieverbruik. Wat is de energiebehoefte van installaties voor klimaatbeheersing, warm water, ventilatie en verlichting? Uitgangspunt: maak zuinig en zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele bronnen.
  3. Aandeel hernieuwbare energie. Er wordt verwacht dat tenminste 50% gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa en windenergie.

Uw duurzaamheidsambities en BENG

Duurzaamheid en circulariteit zijn niet meer weg te denken uit de bouwwereld anno 2021. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energie neutraal zijn. Hoe kunt u dit concreet en tastbaar maken voor uw huisvesting? En waar begint u als u uw vastgoedportefeuille wilt verduurzamen? Duurzaamheid en duurzaamheidsambities zijn voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze dienstverlening op het gebied van huisvesting. Dat doen we in alle fasen van het bouwproces. Ons duurzaamheidsadvies draait om een integrale afstemming tussen samenwerking, inhoud en exploitatie in elke fase. Daar ligt ons onderscheidend vermogen.

Meer weten over BENG voor uw huisvestingsplannen?

Neem contact op met onze duurzaamheidsexperts. Wij kennen de wettelijke kaders en weten hoe wij uw duurzaamheidsambities moeten vertalen naar concrete en betaalbare oplossingen. Voor nu en in de toekomst.

Onze duurzaamheidsexpertise

Zowel voor nieuwbouw, renovatie als transformatie hebben wij alles in huis op het gebied van verduurzaming en duurzaamheid. Denk aan:

Laride heeft gecertificeerde BREEAM-experts in dienst die duurzaamheidsadvies geven bij de ontwikkeling en realisatie van huisvesting. Daarnaast maken we ook gebruik van de GPR-gebouw methodiek. Laride participeert al vele jaren in de Dutch Green Building Council.

Wij ondersteunen opdrachtgevers in de zorg en het onderwijs en werken voor gemeenten, corporaties, bedrijven en ontwikkelaars.

Onze duurzame projecten

Hostel Zuiderparkweg Den Bosch

's-Hertogenbosch

PaulusProject Someren

Someren