+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Gebiedsontwikkeling

Partijen verbinden en draagvlak creëren  

Advies
Management
Beheer

‘Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied’. Wij beheersen dat spel en hebben alle disciplines in huis om u door een succesvolle gebiedsontwikkeling te loodsen. Van het eerste initiatief, de planvorming, de grond- en vastgoedexploitatie tot aan de realisatie, de directievoering en het assetmanagement. Dat doen we onafhankelijk, zorgvuldig, met een hoge mate van bestuurlijke sensitiviteit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Verbinder en inspirator in een complexe gebiedsontwikkeling

Een gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit, politieke gevoeligheden en uiteenlopende – vaak tegenstrijdige – belangen van diverse partners. Aanpassingen hebben vaak veel impact op de omgeving en het gebied. Meestal spelen er bij een gebiedsontwikkeling meerdere vraagstukken tegelijkertijd.

Het gaat niet om één of meerdere gebouwen, maar om het geheel. Om de verbinding tussen alle aanwezige onroerende elementen én belanghebbenden. Met als doel meerwaarde creëren voor een wijk, dorpskern, centrum of binnenstedelijk gebied.

“Een goede gebiedsontwikkeling kan alleen ontstaan vanuit gemeenschappelijk belang” 

Wij zijn in het procesmanagement gebiedsontwikkeling uw onafhankelijke en transparante regisseur. Wij zien het als onze taak om de belangen van de verschillende partijen op elkaar af te stemmen om tot consensus te komen. Gebiedsontwikkeling is een dynamisch proces van geven en nemen, waarbij het gaat om zowel de inhoudelijke plannen als de samenwerkingsverbanden. Wij wegen de individuele belangen zorgvuldig af en toetsen deze in het belang van de gezamenlijke opgave.

Gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale aanpak en helicopterview

Uitgangspunt bij een gebiedsontwikkeling is de doelgroep waarvoor de ontwikkeling gerealiseerd wordt. Wat beweegt hen? Hoe ziet hun leven er over 15 jaar uit? Dat verbinden wij met de mogelijkheden van de locatie, de markt, de omgeving, het programma en de techniek. Bij een gebiedsontwikkeling hebben we zowel aandacht voor de ‘harde’ als ‘zachte’ kant van het proces. Wat begint bij een plan voor een uniek gebouw, kan leiden tot een complete gebiedsontwikkeling of herstructurering. Wij beschikken over een helicopterview om – rekening houdend met alle belangen – de kwaliteit in een leefgebied te behouden of te verbeteren. Dat kan door een afwijkende locatiekeuze, combinatie van functies of het ontwikkelen van een nieuw initiatief. Bij een initiatief tot gebiedsontwikkeling overzien wij de mogelijkheden en komen met een creatieve en integrale aanpak die uw plannen verder brengt.

Uw plannen voor gebiedsontwikkeling verder brengen?

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Neem contact met ons op. Wij kennen de markt, weten wat er speelt en helpen u bij een gebiedsontwikkeling verbindingen te leggen en een meerwaarde te creëren voor het krijgen van politiek draagvlak.

Recente gebiedsontwikkelingen

Eurostaete: wonen op hoog niveau

Eindhoven

Centrumplan Leende

Leende

Nieuwbouw en uitbreiding PicusKade, Eindhoven

Eindhoven