+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Energiebesparende maatregelen

Draag bij aan een duurzame wereld

Advies
Management
Beheer

Energiebesparende maatregelen zijn niet altijd vrijblijvend en in sommige branches zelfs verplicht. Sinds 2019 zijn grootverbruikers* verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Ook valt u dan onder de informatieplicht. Per branche bestaat er een Erkende Maatregelenlijsten (EML) met energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Wij helpen u graag om energiebesparende maatregelen te nemen waarmee uw huisvesting en vastgoed kunt verduurzamen. Zelfs als het niet verplicht is, kan het uit maatschappelijk én financieel oogpunt aantrekkelijk zijn om deze maatregelen te nemen.

(*grootverbruik: per jaar >50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³aardgasequivalent.)

Energiebesparende maatregelen voor scholen

Vanuit de overheid is er een lijst opgesteld ‘verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen’, waarin ruim 100 maatregelen zijn opgenomen die zich binnen 5 tot 10 jaar terugverdienen. Binnen ons werkveld ‘onderwijs’ helpen onze duurzaamheidsexperts scholen bij het verlagen van hun energielasten en het verbeteren van het binnenklimaat. Daarbij volgen wij een stapsgewijze aanpak:

  1. Wij verzamelen relevante documenten (o.a. energielabel) en monitoren uw gebouw- en energiedata
  2. Is uw huisvesting toekomstbestendig? Kan het efficiënter? Bijvoorbeeld door multifunctioneel gebruik of bij krimp van leerlingaantallen.
  3. Wij helpen u bij het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)
  4. U ontvangt een overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen en de bijbehorende kosten en terugverdientijd. Wellicht kunt u de ingrepen combineren met reguliere onderhoudswerkzaamheden? Belangrijk is om slim te investeren op basis van Total Cost of Ownership (TCO)

Door te investeren in energiebesparende maatregelen kunt u als schoolbestuur bijdragen aan een gezond binnenklimaat en bespaart u op de energiekosten. Hiermee houdt u middelen over voor andere doeleinden.

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw huisvesting interessant zijn?

Neem contact op met onze duurzaamheidsexperts. Wij helpen u graag om de juiste keuzes te maken voor het verduurzamen van uw huisvesting en verlaging van de energielasten.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.