+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

UAV-gc

Gunstige risicoverdeling voor opdrachtgever

Advies
Management
Beheer

Geïntegreerde contracten conform UAV-gc bieden de mogelijkheid om (een deel van) de ontwerprisico’s bij de aannemer neer te leggen. Voorbeelden zijn Design & Build waarin u de verantwoordelijkheid voor het ontwerp én de realisatie bij de aannemer neergelegd. Of Engineering & Build waarin de aannemer de opdracht aanneemt op basis van een voorlopig of definitief ontwerp. Met een UAV-gc contract geeft u de aannemer de ruimte voor innovatieve oplossingen. Uw invloed op het ontwerp en uw rol in het proces zijn echter beperkt. Wij hebben ruime ervaring met deze contractvormen en de daarbij behorende processen. Van advies tot aan het opstellen van de contracten en de naleving ervan, staan wij u met raad en daad bij.

Uw invloed in UAV-gc door toetsing en acceptatie

Kiest u voor UAV-gc? Dan is het de bedoeling dat u als opdrachtgever een passieve houding aanneemt. In de praktijk blijkt dit lastig. Het is immers úw project. Uw invloed beperkt zich tot de overeengekomen acceptatie- en goedkeuringsmomenten. Met een toetsings- en acceptatieplan kunt u invloed uitoefenen of een signaal afgeven dat u niet akkoord bent met de uitwerking van het ontwerp. Op basis van uw wensen en eisen ten aanzien van uw rol en invloed bespreken wij met u welke werkzaamheden u van toetsing en/of acceptatie wilt voorzien en zorgen we dat deze op de juiste wijze in het contract worden omschreven en vastgelegd. Vervolgens zien wij toe op naleving van de gemaakte afspraken en de uitvoering van het traject.

Effectief contractmanagement voor UAV-gc contracten

Als u kiest voor UAV-gc bent u verantwoordelijk voor de door u aangeleverde informatie. Geschillen als gevolg van onduidelijke informatie wil niemand. Als gedelegeerd opdrachtgever bewaken wij uw belangen en zorgen voor een heldere en duidelijke communicatie met de opdrachtnemer(s). Dat doen we in alle fasen van het bouwproces. Integraal bewaken wij voor u het nakomen van de afspraken en de rolvastheid van partijen. Door proactief uw contracten te managen kunnen we tijdig bijsturen en daarmee conflicten voorkomen, risico’s beheersen, kosten besparen en de samenwerking verbeteren. Zo voorkomt u onduidelijkheden onderweg en kunnen ergernissen in goed overleg worden opgelost. Wij gaan voor een soepel proces met oog voor de lange termijn relatie.

Wilt u meer weten over een UAV-gc overeenkomst?

Neem contact met ons op. Wij bespreken de voor- en de nadelen met u en onderzoeken of UAV-gc voor uw project een geschikte contractvorm is.

Onze projecten op UAV-gc contract

Transformatie voor Udense ‘Rooie School’

Uden

Zorgcluster Oerle, Veldhoven

Oerle|Veldhoven

MFA Noorderhuis

Noordeloos