+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Transformatie voor Udense ‘Rooie School’

Nieuwbouw hand in hand met nieuwe onderwijsmethodiek

Advies
Management
Beheer
01 / 17
02 / 17
03 / 17
04 / 17
05 / 17
06 / 17
07 / 17
08 / 17
09 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17

De ‘Rooie School’, zoals het Udens College in de regio ook wel genoemd wordt, maakt plaats voor een nieuw en duurzaam schoolgebouw. Niet alleen het schoolgebouw is straks compleet vernieuwd, ook de onderwijsmethodiek is nieuw. Beide sluiten perfect op elkaar aan.

Gepersonaliseerd leren, waarbij de leerling zelf keuzes leert maken op basis van zijn eigen doelen, vindt de school belangrijk. Deze visie vertaalt zich in een prachtig modern schoolgebouw: een stimulerende leeromgeving met een diversiteit aan activiteiten en faciliteiten.

Projectmanagement en UAV-gc

Via een meervoudig onderhandse aanbesteding heeft Laride de rol verworven van Projectmanager Engineering & Build van de nieuwbouw van het Udens College. Een prachtig ontwerp voor een duurzame school op basis van een UAV-gc contract waarbij Laride gedurende de engineeringsfase en uitvoeringsfase een spilfunctie vervult in het proces en op basis van haar integrale benadering een belangrijke sparringpartner is voor de opdrachtgever.

Nieuwbouw hand in hand met nieuwe onderwijsmethodiek

De realisatie van het nieuwe schoolgebouw wordt groots aangepakt. Het ontwerp van de nieuwbouw wordt gekoppeld aan het bestaande studiehuis middels de invoeging van een groot atrium dat nu letterlijk een brug slaat tussen oud en nieuw. Gepersonaliseerd leren is belangrijk, die visie vertaalt zich direct naar de vormgeving van het nieuwe gebouw. Er worden extra ruimtes gecreëerd in leerpleinen voor zelfstandig en projectmatig werken, praktijkruimtes en instructielokalen. Hierdoor is er volop aandacht voor de individuele onderwijsbehoefte van de leerlingen. Ook is er een belangrijke focus op beweging middels de realisatie van een royale sportzaal met toeschouwersruimte zowel voor leerlingen als sportverenigingen. De school krijgt daarmee niet alleen een onderwijsfunctie als ook een sociaal maatschappelijke functie binnen de gemeente.

Het onderwijs gaat intussen gewoon door, waardoor er gefaseerd gesloopt en gebouwd wordt aan een nieuw duurzaam schoolgebouw voor 1.460 leerlingen en 165 medewerkers van Havo/VWO.

Circulair bouwen

Het Udens College wil een duurzame en energiezuinige school realiseren met optimaal binnenklimaat. Een onderdeel van het duurzaam maken van de school, is gebruik te maken van circulair bouwen. Daar de nieuwbouw vooruitlopend op de sloop is geplaatst, zijn er van de oude school geen elementen gebruikt kunnen worden in de nieuwbouw. Dit kan wel in het latere proces of door hergebruik materiaal elders. Zo krijgt een deel van de gekapte oude eikenboom die moest wijken voor de nieuwbouw, een symbolische rol in de nieuwe school. De stam wordt teruggeplaatst in het nieuwe gebouw en wordt bewerkt tot een mooi kunstobject.
Ook de oude bestrating wordt hergebruikt in het nieuwe ontwerp.

Op 31 januari wordt de eerste fase opgeleverd. In het voorjaar van 2019 vindt de verhuizing plaats van de leerlingen naar het nieuwe schoolgebouw en wordt gestart met de sloop van de “Rooie school”. In de zomer van 2019 volgt de herindeling van het terrein. Daarbij is er architectonisch een knipoog gemaakt met de indeling naar de contouren van het oude gebouw. In het najaar wordt de groenaanplant gerealiseerd en kan de bouw van het nieuwe Udens College officieel worden afgerond.

Continuïteit door integrale projectaanpak

Vanaf de oplevering op 31 januari 2019 zal Laride het Udens College een jaar lang begeleiden met de monitoring van de installaties. Met deze integrale projectaanpak wordt gezorgd voor optimale begeleiding en ontzorging van de opdrachtgever, zodat zij de focus kan houden op het onderwijs. De samenwerking is vastgelegd tot januari 2020.