+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Programma van Eisen

Essentieel voor besluitvorming

Advies
Management
Beheer

In het Programma van Eisen worden alle kaders voor wat betreft het gebruik, de technische uitgangspunten en financiën vastgelegd. Het Programma van Eisen is de basis voor verdere besluitvorming. Het is een contractdocument, waaraan mogelijke geschillen later in het proces, getoetst kunnen worden. Wij helpen u met het stellen van relevante vragen. En bij het formuleren van heldere en duidelijke antwoorden. Dat doen we samen met u, stakeholders en de gebruikers. Wij helpen u een helder Programma van Eisen te definiëren dat richting geeft aan het bouwproces en het primaire proces van uw organisatie ondersteunt.

Programma van Eisen | wat is het

Het Programma van Eisen – kortweg PvE genoemd – beschrijft het eindresultaat waaraan een gebouw moet voldoen. Het vormt de basis voor alle volgende stappen in het proces om te komen tot uw nieuwe huisvesting. In een Programma van Eisen staan de randvoorwaarden omschreven waarbinnen het project gerealiseerd wordt. Denk aan wetten en regels. Ook worden de functionele eisen vastgelegd. Bijvoorbeeld: hoeveel werkplekken zijn er nodig? Of hoeveel klaslokalen? De gebruikerswensen worden apart in het Programma van Eisen opgenomen. Hoe willen zij de ruimtes straks gaan gebruiken? Wat vinden zij belangrijk? Misschien zijn er ook nog wel beperkingen, of technische wensen. Deze worden allemaal in het Programma van Eisen beschreven.

Programma van Eisen | zeker bij een multifunctioneel gebouw

Daar waar meer gebruikers onder één dak gehuisvest worden, speelt een goed Programma van Eisen een belangrijke rol. Het voorkomt onenigheid verderop in het proces. Wij brengen gebruikers al vroeg in het proces samen en inventariseren hun wensen en eisen. Waar vinden gebruikers elkaar en waar ontstaan knelpunten? In dialoog proberen we gezamenlijk te komen tot een goed onderbouwd functioneel, technisch en facilitair Programma van Eisen waar alle gebruikers mee uit de voeten kunnen. Dat voorkomt een hoop gedoe.

Heeft u behoefte aan een helder Programma van Eisen?

Wij helpen u graag op weg! Neem contact met ons op. Dan verkennen we samen de mogelijkheden.

Een greep uit onze projecten

Sterrenschool De Ruimte, Son

Son

Herontwikkeling en nieuwbouw SintLucas

Eindhoven

MFA De Koppel, Nederwetten

Nederwetten