+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

MFA De Koppel, Nederwetten

Accommodatie versterkt leefbaarheid in dorpskern

Advies
Management
Beheer
01 / 06
02 / 06
03 / 06
04 / 06
05 / 06
06 / 06

Om de leefbaarheid in de kern Nederwetten te versterken hebben woningbouwvereniging Helpt Elkander en de gemeente Nuenen zich ingezet om een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. In de MFA zijn opgenomen: basisschool St. Joseph, dorpshuis ‘De Koppelaar’, buitenschoolse opvang door Kids Society Erica en een gymzaal. Ondanks het feit dat de omvang van de basisschool beperkt is (4 klassen), zet Stichting De Eenbes zich in om de school te handhaven voor de kinderen in Nederwetten. Rondom de MFA zijn 6 sociale huurappartementen en 5 grondgebonden huurwoningen voor ouderen gebouwd. Vanwege de gekozen bouwstructuur zijn de leslokalen en appartementen uitwisselbaar. Met de realisatie van dit project is een mijlpaal bereikt in de verbetering van de leefbaarheid van de kleine kern Nederwetten.

Gebruikerswensen centraal

Laride was vanaf het begin bij het project betrokken en verzorgde het proces- en integraal projectmanagement. Wij brachten partijen bij elkaar, inventariseerden de gebruikerswensen en deden de financial engineering van het programma van eisen. Vanaf de ontwerpfase stuurden we alle ontwerpende, adviserende en uitvoerende partijen aan en gaven daarbij een resultaatgarantie af. Nederwetten is een nieuw kloppend hart rijker dat aansluit bij de gebruikerswensen.

Fotografie: Fotostudio Image & Motion