+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)

Voor duurzaam en vitaal vastgoed

Advies
Management
Beheer

Met een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) kunt u doelgericht sturen op het verduurzamen van uw huisvesting of vastgoedportefeuille. Een duurzaam gebouw is tegenwoordig de standaard. Duurzame technieken ontwikkelen zich snel. Net als de wet- en regelgeving. Duurzaamheid en energiebesparing zijn niet meer weg te denken in onderhoudsplannen. Een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan werkt kostenbesparend en waardeverhogend voor uw vastgoed. Wij helpen u bij het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan en adviseren u in te nemen maatregelen en de financiële consequenties. Daarmee anticipeert u tijding en effectief op de strengere eisen van de overheid en de vitaliteit van uw vastgoed.

Wat is een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)?

Goed vastgoedonderhoud kan de levensduur van gebouwen en gebouwgebonden installaties verlengen. Het verschil tussen een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan) en een DMJOP is dat een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan concreet handvatten geeft voor het verduurzamen van uw vastgoed en deze koppelt aan natuurlijke vervangmomenten. Denk aan de verplichting tot energiebesparing of dat kantoorgebouwen vanaf 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. Een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan bevat verbetermaatregelen ten aanzien van duurzaamheid. Het meenemen van duurzame aspecten in het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan resulteert niet alleen in een duurzamer gebouw, maar levert ook geld op. Dat kan weer worden ingezet voor nieuwe investeringen. Met het maken of actualiseren van een DMJOP komen alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Met dit inzicht kunt u overwegen om componenten met een zeer slecht energetisch rendement of hoge onderhoudskosten eerder te laten vervangen.

De voordelen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)

Met planmatig onderhoud blijft een pand aantrekkelijk voor huurders en gebruikers. Wij helpen u met onderhoudsplannen waarmee u onderhoudsactiviteiten kunt timen en de kosten daarvan kun begroten. Aan de hand van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan kan een gebouw op natuurlijke vervangmomenten worden verduurzaamd. Verder draagt een DMJOP bij aan:

  • Verlaging van de exploitatielasten
  • Besparing op de energiekosten
  • Een waardevast gebouw of vastgoedportefeuille
  • Verlening van de levensduur van een gebouw
  • Een prettig binnenklimaat
  • Imago – en identiteitsverbetering van de organisatie

Om een DMJOP voor u op te stellen voeren wij een quickscan of grondige inspectie uit aan uw gebouw of vastgoed. Vervolgens onderzoeken wij de mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen of energie besparende maatregelen. We maken inzichtelijk welke consequenties de verduurzamingsmaatregelen hebben op de exploitatiekosten en stellen een DMJOP op. We optimaliseren de bestaande onderhoudsplanning. Als u dat wil, kunnen we ook de onderhouds- en verduurzamingspartners voor u selecteren en contracteren en houden we toezicht op de uitvoering.

Wilt u met een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) investeren in verduurzaming van uw gebouwen of vastgoed?

Neem contact op met onze experts. Zij helpen u graag met inzichten hoe u doelgericht en doelmatig kunt sturen op het verduurzamen van uw vastgoed.

Onze duurzaamheidsexpertise

Laride heeft gecertificeerde BREEAM-experts in dienst die duurzaamheidsadvies geven bij de ontwikkeling en realisatie van huisvesting. Daarnaast maken we ook gebruik van de GPR-gebouw methodiek. Laride participeert al vele jaren in de Dutch Green Building Council.

Wij ondersteunen opdrachtgevers in de zorg, het onderwijs en bedrijven en werken voor gemeenten, corporaties en ontwikkelaars.