+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Binnenklimaat

Graadmeter voor prettig wonen, werken, leren

Advies
Management
Beheer

Het is al langer bekend dat een slecht binnenklimaat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Door een quickscan op locatie en het verrichten van metingen en door monitoring helpen wij u inzicht te krijgen in het binnenklimaat van uw gebouw of woningen. Balans in binnenklimaat heeft niet alleen met temperatuur te maken. Ook de luchtvochtigheid, luchtbeweging en zuiverheid spelen een grote rol in de kwaliteit van het binnenklimaat. De beleving van een comfortabel binnenklimaat is enigszins subjectief. Wat een lekker briesje in de zomer is, kan in de winter onaangename tocht zijn. Door te meten op CO₂-gehalte, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en fijnstof, krijgt u een objectief beeld van hoe het gesteld is met het binnenklimaat in uw school of kantoor. Wij toetsen de uitkomsten aan wetgeving en referentiewaarden en geven u advies over te nemen maatregelen. Dat kunnen aanpassingen zijn in de installaties of aanbevelingen voor gedragsverandering.

Een gezond binnenklimaat essentieel voor leerprestaties

Een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen is belangrijk voor de gezondheid van de leerlingen, leraren en medewerkers. En het bevordert tevens de leerprestaties. Gemeenten en schoolbesturen zijn zich hiervan bewust en onderzoeken welke stappen ze kunnen zetten om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Sinds COVID-19 krijgen de ventilatiesystemen extra aandacht. Wij hebben voor veel scholen realtime de luchtkwaliteit gemeten en geïnventariseerd. Met deze inzichten kan een zo optimaal mogelijk binnenklimaat in de scholen nagestreefd worden. Denk hierbij aan eenvoudige en praktische oplossingen waar de school zelf mee aan de slag kan voor direct resultaat, zoals een CO₂-stoplicht, ramen openen, extra buiten spelen, lagere bezetting, tot en met aanpassingen aan of aanbrengen van een luchtinstallatie.. In een online logboek worden alle meetresultaten bijgehouden, waardoor een goed fundament gelegd wordt voor het jaarlijks onderhoud, de RI&E evaluaties en investeringen in het gebouw. Zo werken we niet alleen aan een gezonde school, maar aan een duurzame situatie voor de lange termijn.

Ook binnenklimaat kantoren verdient aandacht

Een prettig en gezond binnenklimaat in kantoren draagt bij aan het werkcomfort en de productiviteit en verkleint de kans op verzuim. Naast wettelijke eisen is het ook de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Wij helpen gebouweigenaren en gebruikers om het binnenklimaat in kantoren in beeld te brengen en geven advies over aanpassingen in installaties én gedrag. Een bijkomend voordeel is dat goed werkende installaties kunnen zorgen voor lagere energiekosten. Verduurzaming en een prettige werkomgeving gaan wat ons betreft hand in hand.

Meer weten over een comfortabel binnenklimaat?

Neem contact op met onze experts. Wij meten en monitoren realtime het binnenklimaat, waarmee u inzicht krijgt in prioritering en omvang van eventuele gebouw- en installatieaanpassingen. Ook komen wij met praktische maatregelen die u direct kunt toepassen.

Onze duurzaamheidsexpertise

Zowel voor nieuwbouw, renovatie als transformatie hebben wij alles in huis op het gebied van duurzaamheid. Denk aan:

Wij ondersteunen opdrachtgevers in de zorg, het onderwijs en bedrijven en werken voor gemeenten, corporaties en ontwikkelaars.

Onze referenties

Brede School Waterhoef, Oisterwijk

Oisterwijk

Transformatie voor Udense ‘Rooie School’

Uden