+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Risicomanagement

Beheersing van risico's en kansen

Advies
Management
Beheer

Bij complexe bouwprojecten en – processen is risicomanagement een onmisbaar instrument. Risico’s zijn inherent aan een bouwproces. U wilt tegenvallers voorkomen en de effecten daarvan beperken. Tegelijkertijd zijn er kansen. Met risicomanagement behoeden wij u voor tegenvallers en brengen wij kansen in kaart. Ons risicomanagement draagt bij aan een effectiever proces en een evenwichtige besluitvorming. Door continu risico’s en kansen te monitoren, kunnen risico’s worden uitgesloten of blijven ze beheersbaar. Dit helpt u bij de strategische besluitvorming.

Risicomanagement in de bouw

Risicomanagement en risicobeheersing bij een huisvestingstraject behelst een brede aanpak. Want elk project is uniek qua locatie, planning, technische complexiteit, contractuele eisen, organisatiecultuur en samenwerking. Al in de initiatieffase kunnen wij met een risico-inventarisatie risico’s en kansen in kaart brengen en de passende beheermaatregelen opstellen. Met planmatig risicomanagement zetten wij de risico’s en kansen op een rijtje, monitoren ze continu en sturen in overleg met u bij. Dit leidt tot vermindering van faalkosten, vertraging en onenigheid. Door risicomanagement te borgen in het huisvestingsproces ontstaat een transparant en beheersbaar proces. Zonder financiële verrassingen achteraf.

Ondersteuning bij risicomanagement

Met ons risicomanagement brengen we gestructureerd de strategische, operationele en financiële risico’s in kaart. Met als doel missers, of de gevolgen daarvan, te beperken. Kansen en mogelijkheden zien we ook. Concreet ondersteunen wij u met onder meer met:

  • Het in kaart brengen van de ‘harde’ en ‘zachte’ risico’s en kansen van het project en deze vastleggen in een risico en kansen matrix
  • Het inschatten van kans dat het genoemde risico of kans voorkomt
  • Gezamenlijk definiëren van de beheersmaatregelen en sturen op uitvoering daarvan
  • Borgen van het risicomanagement in de projectorganisatie

Onze proces- en projectmanagers hebben veel ervaring in risicomanagement van huisvestingsprocessen. Wij helpen u uw bouwproject beter te beheersen, risicobewuste strategische keuzes te maken en tijdig te anticiperen op externe ontwikkelingen.

Risico’s en kansen beheersen met effectief risicomanagement?

Neem contact met ons op. Samen bekijken wij hoe u met risicomanagement kunt anticiperen op risico’s en kansen, zodat het bouwproces zo vloeiend mogelijk verloopt.

Laride is expert op het gebied van adviesmanagement en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijvengemeentencorporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.