+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Marktconformiteitstoets

Is de prijs reëel?

Advies
Management
Beheer

Met een marktconformiteitstoets weet u met zekerheid dat u een realistische prijs betaald voor de overeenkomst die u met externe partijen sluit. Denk aan een turn key-realisatieovereenkomst of een aanneemovereenkomst. Wij voeren een onafhankelijke marktconformiteitstoets uit met kengetallen en data uit referentieprojecten, recente aanbestedingen en de BDB-indexcijfers, waarmee de ontwikkeling van bouwkosten in de toekomst wordt ingeschat. Al vroeg in het huisvestings- of ontwikkelproces geven wij u op basis van de stichtingskosten of een VO een concreet en onderbouwd inzicht in de marktconformiteit van de prijsafspraken. Wilt u een gedetailleerde marktconformiteitstoets op elementniveau voor de bouwkosten? Ook dat organiseren wij voor u in samenwerking met gespecialiseerde bouwkostendeskundigen.

Wat houdt een markconformiteitstoets in?

Bij een marktconformiteitstoets controleren wij in de basis of de prijsopgave realistisch is gezien de marktomstandigheden en de risico’s die aan een project verbonden zijn. Uitgangspunten zijn de prijsopgave van de aanbiedende partij, een schetsontwerp en bijvoorbeeld een stichtingskostenraming of een Programma van Eisen. Bij een marktconformiteitstoets toetsen wij onder meer:

  • Grondkosten
  • Bouwkosten
  • Bijkomende kosten waaronder de honoraria van architect, constructeur, installatieadviseur, overige adviseurs, ontwikkelingskosten, aansluitkosten, leges, RO onderzoeken, etc.

De uitkomsten van de marktconformiteitstoets leggen wij vast in een rapportage. Pragmatisch, overzichtelijk en objectief. Met deze rapportage kunt u het gesprek aangaan met de aanbiedende partij, als u daar redenen toe ziet. Wij kunnen u ook ondersteunen bij het overbrengen van de boodschap en helpen bij de onderbouwing van de uitkomsten of eventuele prijsonderhandelingen.

Onze marktconformiteitstoets kijkt verder dan alleen de bouwkosten

Normaliter omvat een marktconformiteitstoets alleen een toetsing op stichtingskosten of prijs. U kunt ook het kwaliteitsniveau van een ontwerp door ons laten toetsen. Afwijkingen van het schetsontwerp op het Programma van Eisen brengen wij helder in kaart. Ook kijken wij of uw ontwerp voldoet aan de eisen in het bouwbesluit. Aan de opbrengstenkant kunnen wij bijvoorbeeld ook leegwaardes laten toetsen. Hiervoor sturen wij een makelaar/taxateur aan. Kortom: bij Laride kijken we verder dan alleen de bouw- of stichtingskosten. Alles in huisvesting.

Heeft u behoefte aan een marktconformiteitstoets?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden en helpen u snel en pragmatisch aan concreet en onderbouwd inzicht in de marktconformiteit van de prijsafspraken.

Wij ondersteunen opdrachtgevers in de zorg, het onderwijs en bedrijven en werken voor gemeenten, corporaties en ontwikkelaars.