+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Planmatig onderhoud

Voor toekomstbestendige huisvesting 

Advies
Management
Beheer

Planmatig onderhoud is onderhoud dat wordt uitgevoerd op basis van een plan of planning. Wij ondersteunen gebouweigenaren bij het plannen en beheersbaar maken van hun onderhoudsactiviteiten. Als basis voor het planmatig onderhoud brengen wij de technische staat van uw gebouwen in kaart en verwerken deze in een meerjarenonderhoudsplan. Door het plannen en budgetteren van uw onderhoudsinspanningen kunnen uw onderhoudsuitgaven proactief worden gemanaged en gebudgetteerd en worden onnodige kosten vermeden.

“Een goed onderbouwde keuze maken bij planmatig onderhoud wordt steeds belangrijker.  

Strategie is leidend, techniek is ondergeschikt.”

De basis van planmatig onderhoud

Voordat u kunt starten met planmatig onderhoud is het belangrijk om eerst een nul-meting van uw gebouwen uit te voeren in de vorm van een bouwkundige keuring, inspectie of conditiemeting (volgens NEN 2767). Wij voeren die deskundig voor u uit. Door de gebreken inzichtelijk te maken en de conditie van uw gebouw en installaties in kaart te brengen kunnen wij u adviseren welke onderhoudsactiviteiten er nodig zijn en op welke termijn.

Wij werken de conditiemeting en meerjarenonderhoudsplannen uit met professionele beheersoftware. Naast MJOP’s en conditiemetingen voorziet het programma in een cartotheek, contractbeheer en managementinformatie. Zo wordt uw vastgoeddata op gestructureerde wijze verwerkt, up-to-date gehouden en bewaard. Wij zijn niet voor niets ‘uw bevlogen partner in huisvesting en vastgoed’. Ook in planmatig onderhoud.

Planmatig onderhoud geïntegreerd in dienstverlening

Wij streven continue naar kennisverruiming en verbetering van onze dienstverlening Beheer en Onderhoud. Bij Laride werken vastgoedadviseurs die gecertificeerd zijn voor het uitvoeren van conditiemetingen volgens de NEN 2767. Onze specialisten bepalen op genormeerde wijze de conditie van installaties en bouwkundige elementen en brengen deze overzichtelijk in kaart. Deze gegevens worden gebruikt voor planmatig onderhoud en het opstellen of bijwerken van een meerjarenonderhoudsplan. Dit doen wij onder andere voor woningcorporaties en schoolbesturen. Wij ondersteunen en adviseren bij het inzichtelijk maken en managen van de onderhoudsopgave, waardoor bestuurders, locatiemanagers en directeuren zich kunnen focussen op het primair (bedrijfs)proces en gefundeerd hun onderhoudsplannen en de bijbehorende budgetten kunnen verantwoorden. Ook denken wij mee in creatieve of alternatieve oplossingen om onderhoud te organiseren of te outsourcen.

Heeft u vragen over planmatig onderhoud of wilt u praktisch ontzorgt worden?

Neem contact op met onze experts van de afdeling Beheer en Onderhoud. Wij helpen u planmatig grip krijgen op uw onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende kosten. Zowel op korte als lange termijn. Samen op weg naar een duurzame en toekomstbestendige huisvesting.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Onderwijs

Wij organiseren het planmatig onderhoud voor diverse schoolbesturen waaronder SKOzoK, Veldvest en PlatOO.

Corporaties

Voor corporaties kunnen wij een belangrijke meerwaarde bieden door het organiseren van het planmatige onderhoud. Wooninc. en woonstichting ‘thuis zijn al diverse jaren onze partner.

Beleggers

Wij maken plannen inzichtelijk en nemen het werk uit handen van beleggers zoals Stayinc.

01 / 03
02 / 03
03 / 03