+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Renovatie

Voor toekomstbestendig vastgoed

Advies
Management
Beheer

Vertoont u gebouw gebreken? Kan het wel een opknapbeurt gebruiken? Of moet het voldoen aan strengere milieueisen? Dan is renovatie een interessante en duurzame optie om uw gebouw weer toekomstproof te maken. Daar waar het gebouw technisch niet meer voldoet, wordt geïnnoveerd en verbeterd. Waardoor het weer bruikbaar is naar de huidige maatstaven en normen en flexibel genoeg voor gebruik in de komende 25 tot 50 jaar. Is renovatie voor u de oplossing? Dat zoeken wij graag voor u uit. Met kennis en ervaring van bestaand vastgoed helpen wij u keuzes te maken. Dat doen we aan de hand van heldere onderzoeken en analyses.

Bij woningen is het tevens de uitdaging om rekening te houden met de bewoners. Wij analyseren of de renovatiewerkzaamheden in bewoonde staat kunnen plaatsvinden of dat bewoners (tijdelijk) elders gehuisvest moeten worden. Wij zijn bekend met het huurrecht en de processen/procedures die verband houden met tijdelijke huisvesting bij renovatie. Wij kunnen u hierover adviseren.

Wanneer is renovatie interessant?

Renovatie is nodig om grote gebreken te herstellen of om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen. Maar wanneer is een renovatie interessant? Wegen de kosten voor renovatie wel op tegen de verbeteringen? Meestal zijn de renovatie kosten prima te compenseren met de exploitatiekosten. Tevens zijn verschillende niveaus van renovatie te bedenken. Renovatie is wat ons betreft interessant als het gebouw na renovatie inderdaad weer de komende 25-50 jaar probleemloos gebruikt kan worden. Of als een gebouw van grote maatschappelijke waarde is. Gebouwen met een karakteristieke uitstraling of binding met de organisatie. Als dit niet het geval is, en de renovatie levert geen toekomstbestendig gebouw, dan is nieuwbouw wellicht een betere optie. Ook daarin ondersteunen wij u.

Stappenplan voor renovatie

Als u plannen heeft voor de renovatie van uw gebouw, doorlopen wij een aantal stappen:

  1. Wij inventariseren de technische staat van het gebouw en de installaties.
  2. Wat zijn de mogelijkheden van het gebouw? (flexibiliteit, aanpasbaarheid, gebruik en verduurzaming).
  3. Levensduurdenken in kosten: van renovatiekosten tot exploitatiekosten.
  4. Is renovatie voor uw gebouw en wensen de beste oplossing? Dan….
  5. Helpen wij u draagvlak creëren voor de plannen of met het bedenken van alternatieven.
  6. Organiseren wij de uitvoering van de renovatie (terwijl het gebouw in gebruik is).

Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om u bij de renovatie van uw gebouw te ondersteunen. Oplossingsgericht, creatief en deskundig.

Weten wat renovatie u kan opleveren?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij inventariseren samen met u de gebreken en mogelijkheden om een juiste afweging te kunnen maken.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Zowel voor nieuwbouw, als voor renovatie, transformatie, verduurzaming, herontwikkeling en instandhouding. Dat doen we in de zorg en het onderwijs en voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Enkele renovatieprojecten

Renovatie De Horst

Eindhoven

Renovatie Floraplein

Eindhoven

Renovatie en uitbreiding IKC De Kersentuin, Mierlo

Mierlo