+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Onderhoudsbeleid

Voor kwaliteit van uw vastgoedportefeuille

Advies
Management
Beheer

Onderdeel van uw vastgoedbeleid is onderhoudsbeleid. Onderhoudsbeleid zorgt voor een meer planmatige en voorspelbare aanpak van onderhoud in plaats van ‘ad hoc’ onderhoudsactiviteiten. Bovendien kunnen met onderhoudsbeleid risico’s worden voorkomen en kunt u beter de kwaliteit beheersen ten opzichte van het beschikbare budget. Kortom: u kunt uw onderhoudsbudget optimaler inzetten. Wij adviseren en ondersteunen u bij het definiëren van onderhoudsbeleid passend bij uw organisatie en vastgoedportefeuille. Daarbij helpen wij u ook bij de prioritering van onderhoudsactiviteiten en het doorrekenen van mogelijke onderhoudsscenario’s. Met onderhoudsbeleid ligt er een efficiënte en eenduidige basis voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en kunt u eenvoudig een vertaling maken naar een operationeel proces.

Van vastgoedstrategie naar onderhoudsbeleid

U kunt praktische invulling geven aan uw vastgoedstrategie door een vertaling te maken naar onderhoudsbeleid (planmatig, dagelijks en mutatieonderhoud), beheerplannen en een daarop afgestemd meerjarenonderhoudsplan. Het vastleggen van kaders voor het beheer en onderhoud in het onderhoudsbeleid helpt u bij het beheersen van mogelijke risico’s en het stroomlijnen van processen. Wij helpen u bij de ontwikkeling van vastgoed- en onderhoudsbeleid, begeleiden inkoopprocessen, verzorgen het contractbeheer en ondersteunen u bij de inrichting van uw onderhoudsproces, – systemen en -organisatie.

Onderhoudsbeleid en Laride

Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen bij het opstellen en implementeren van uw onderhoudsbeleid en -processen. Zowel strategisch, tactisch als operationeel:

De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in kennisverdieping en -verbreding op het gebied van onderhoud en beheer. U kunt het totale onderhoud van uw vastgoed met een gerust hart aan ons uitbesteden.

Voorspelbaar onderhoud met onderhoudsbeleid?

Neem contact op met onze experts van onderhoud en beheer. Zij helpen u bij de vertaling van uw vastgoedstrategie naar een passend onderhoudsbeleid. Pragmatisch, snel en deskundig.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Wij organiseren het onderhoudsbeleid voor

Transformatie voor Udense ‘Rooie School’

Uden