+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Proces contractmanagement

in bouw en vastgoed

Advies
Management
Beheer

Voordat de eerste schop de grond in gaat, moeten er veel zaken geregeld worden. Afspraken maken – en die goed vastleggen in een contract – is van levensbelang voor een succesvol project. Met ons contractmanagement, procesmanagement en projectmanagement ontzorgen wij u volledig in alle fasen van het bouwproces, zonder dat u de regie verliest. In het proces contractmanagement helpen wij u bij:

  • de contractbepaling en onderhandeling: welke contracten zijn nodig en wat moet geleverd worden?
  • de contractbewaking en bijsturing: worden de contracten juist nageleefd of moeten er aanvullende afspraken gemaakt worden?
  • de contractevaluatie: zijn de resultaten zoals afgesproken, is de facturatie correct en wat is het vervolg?

Proces contractmanagement is meer dan de som der delen

Het realiseren van een school, bedrijfspand, verzorgingshuis of de ontwikkeling van woningen is helaas niet altijd gelijk aan de som der delen. Het zijn complexe processen met veel verschillende partijen in uiteenlopende rollen en verantwoordelijkheden. Opdrachtnemers kunnen tegelijkertijd opdrachtgever zijn voor onderaannemers of adviseurs. Als partijen hun verschillende rollen niet goed kennen, of hun rollen niet goed op elkaar afstemmen leidt dit tot faalkosten of het vastlopen van een project. Onze vastgoedprofessionals zorgen ervoor dat uw contracten goed gemanaged worden. Vaak lopen de eerste contracten al voorafgaand aan een aanbesteding. Denk aan samenwerkingsovereenkomsten of overeenkomsten met de adviseurs. Wij zorgen voor een goede afstemming tussen partijen, controleren het bouwproces en bevorderen een heldere en proactieve communicatie tussen alle partijen. Zodat uw bouwproces meer wordt dan alleen de som der delen.

Proces contractmanagement is mensenwerk

Het plannen, bewaken, controleren en evalueren van contracten is een continu proces. Een contract is zo goed als de invulling die eraan wordt gegeven. De ‘geest’ van het contract telt voor ons net zo zwaar als de letterlijke tekst. Met onze persoonlijke aanpak regisseren wij ook datgene wat tussen de regels geschreven staat. Inhoudelijk stemmen wij overeenkomsten af met een gespecialiseerde jurist. Dit kan uw huisjurist zijn of iemand uit ons netwerk waarmee we de ervaring hebben. In het proces contractmanagement sturen wij zowel op de afgesproken kwaliteit, resultaten en de financiële afhandeling daarvan, als op samenwerking en communicatie.

Weten hoe wij het proces contractmanagement vormgeven?

Bel ons, of stuur een mail. Samen bespreken wij vrijblijvend hoe wij het proces contractmanagement voor uw huisvestingsvraag of ontwikkelvraagstuk het beste kunnen inrichten.

Nieuwbouw en uitbreiding PicusKade, Eindhoven

Eindhoven