+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Beheerplannen

Inzicht in onderhoudsbehoefte en budgetten

Advies
Management
Beheer

Beheerplannen geven inzicht in het technisch en bouwkundig beheer en onderhoud van vastgoed en de daarvoor benodigde budgetten. Het beheerplan is een kader voor gemeenten om het beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed beleidsmatig en planmatig te kunnen organiseren. Ook voor schoolbesturen is een beheerplan een effectief middel om voor 20 tot 40 jaar de onderhoudsbehoefte van de verschillende onderwijslocaties inzichtelijk te maken. Wij ondersteunen vastgoedbeheerders met het in kaart brengen van de onderhoudsbehoefte voor al hun gebouwen en vertalen dit naar een pragmatisch beheerplan.

Beheerplannen: wat staat erin?

Beheerplannen regelen het onderhoudsmanagement voor de gehele vastgoedportefeuille en is gebaseerd op conditiemetingen (NEN 2767), uitgevoerd door onze gecertificeerde experts. Deze methodiek geeft een objectieve en gelijkwaardige beoordeling van ieder gebouw. Het beheerplan regelt alleen het beheer en onderhoud op doelmatig niveau in het kader van instandhouding. En maakt de financiële consequenties inzichtelijk. Er wordt wel rekening gehouden met eventuele functieveranderingen van het gebouw, maar nieuwbouw, renovatie en uitbreidingen zijn niet in het beheerplan opgenomen. Wel krijgt u met een beheerplan inzicht in wet- en regelgeving, ontwikkelingen en risico’s.

Beheerplannen door onze vastgoedexperts

De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in kennisverdieping en -verbreding op het gebied van onderhoud en beheer. U kunt bij ons terecht voor onder meer:

Ook kunnen wij u ontzorgen met pragmatisch vastgoedonderhoud: afhandeling van storingsmeldingen, preventief onderhoud, het opstellen en uitwerken van O-Prognoses of de uitvoering van bouwkundige inspecties.

Behoefte aan beheerplannen voor uw vastgoedportefeuille?

Neem contact met ons op. Met kennis van uw werkveld en ervaring op het gebied van beheer van omvangrijke en gevarieerde vastgoedportefeuilles helpen wij u verder. Pragmatisch, professioneel en goed gedocumenteerd voor de besluitvorming.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.