+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Inzicht in onderhoud en kosten op lange termijn

Advies
Management
Beheer

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een lange termijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan huisvesting en vastgoed. Het is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van doordachte keuzes. Wij helpen u de conditie van uw vastgoed in kaart te brengen en adviseren over te nemen onderhoudsactiviteiten op korte en lange termijn. Dit leggen we vast in een meerjarenonderhoudsplan, waarmee u inzicht krijgt in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u onderhoud eenvoudig meenemen in de begroting. Met een meerjarenonderhoudsplan wordt het onderhoud aan gebouwen meer planmatig en preventief in plaats van reactief en kunnen aanbestedingsvoordelen worden behaald door het combineren van projecten.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en duurzaamheid

Duurzame ontwikkelingen noodzaken vastgoedeigenaren steeds vaker na te denken over de verduurzaming van hun vastgoed. Denk aan de verplichting tot energiebesparing of dat kantoorgebouwen vanaf 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. Een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) bevat verbetermaatregelen ten aanzien van duurzaamheid. Wij helpen u bij het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan en adviseren u in te nemen maatregelen en de financiële consequenties. Dat resulteert niet alleen in een duurzamer gebouw, maar levert ook geld op. Met een duurzaam meerjarenonderhoudsplan anticipeert u tijdig en effectief op de strengere eisen van de overheid en de vitaliteit van uw vastgoed.

Wilt u proactief sturen op uw onderhoud met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Neem contact op met onze experts van de afdeling Onderhoud en Beheer. Wij brengen de conditie van uw huisvesting of vastgoed in kaart en adviseren over te nemen onderhoudsactiviteiten. Met dit inzicht kunt u proactief de juiste beslissingen nemen en budgetten opbouwen.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.