+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Contractbeheer

Creëren van inzicht in lopende contracten 

Advies
Management
Beheer

Vastgoedonderhoud gaat steeds vaker samen met een grote hoeveelheid contracten. Met contractbeheer krijgt u inzicht in de lopende contracten, contractuele afspraken en bijbehorende managementinformatie. Contractbeheer omvat het maken van afspraken en toetsen op volledigheid van contracten en is een essentieel onderdeel van contractmanagement. Het vormt de eerste stap in het reduceren van risico’s en het ontdekken van mogelijke kansen. Wij ondersteunen u bij het beoordelen van contracten, het aanbesteden van (onderhouds)contracten, het afsluiten van contracten, de uitvoering ervan en het beëindigen van contracten. Dat doen we met kennis van uw werkveld en de jarenlange ervaring in onderhoud en beheer van vastgoed.

Wat is het verschil tussen contractmanagement en contractbeheer?

Contractbeheer is een onderdeel van  contractmanagement. In feite is contractmanagement een onderdeel van informatiemanagement. Het gaat er immers om dat de juiste contractgegevens op het juiste moment voor de juiste persoon beschikbaar zijn. Contractbeheer is het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, ter ondersteuning van het gehele contractmanagementproces. Met ons contractbeheer ontzorgen wij u met het:

  • maken van afspraken met contractanten
  • afsluiten en beëindigen van contracten
  • toetsen op volledigheid van contracten
  • nakomen en bewaken van gemaakte afspraken
  • toetsen van contracten op marktcomformiteit
  • aanbesteden van (onderhouds)contracten

Zowel met contractbeheer als contractmanagement staan wij u terzijde. Onafhankelijk, deskundig en pragmatisch. Zodat u én uw leveranciers weten waar ze aan toe zijn.

Vastgoedonderhoud en contractbeheer

Contractbeheer is voor ons onlosmakelijk verbonden met professioneel vastgoedonderhoud. De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in kennisverdieping en -verbreding op het gebied van onderhoud en beheer. U kunt bij ons terecht voor onder meer:

Meer weten over contractbeheer?

Neem contact met ons op. Samen kijken wij hoe wij u kunnen ondersteunen met effectief contractbeheer om risico’s te beperken en kansen te benutten.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.