+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Gemeenten

Van ambitie naar resultaat met een integrale aanpak

Advies
Management
Beheer

Het vastgoed van gemeenten kent verschillende verschijningsvormen: van de huisvesting van de eigen gemeentelijke diensten tot scholen, brandweerkazernes en maatschappelijke voorzieningen. Fusies, krimp, duurzaamheidsambities, verouderd vastgoed of ontwikkelingen in het sociale domein vragen om een integrale aanpak. Hoe pakt u dat als ambtelijke organisatie strategisch aan? Waar liggen kansen en mogelijkheden? Hoe komt u tot een haalbare business case binnen het politieke speelveld?

Toekomstbestendige huisvesting

Al vele jaren werken wij met gemeenten samen om invulling te geven aan het accommodatiebeleid. Met een onafhankelijke helikopterview helpen wij u maatschappelijke, organisatorische en financiële belangen bij elkaar te brengen daarin de juiste afwegingen te maken. Daarbij speelt verduurzaming een strategische rol: van ontwikkeling en realisatie tot en met beheer en exploitatie. Onze kracht is dat we zorgdragen voor een integrale benadering van deze onderwerpen. Als strategisch beleidspartner staan we aan uw zijde als adviseur, proces– en projectmanager en exploitatiedeskundige.

“Laride is een verlengstuk van de ambtelijke organisatie.

Die rol pakken ze uitstekend.  

Ze denken mee, maar durven ook kritisch te zijn.” 

Dick Verwoert/Gemeente Molenlanden

Goed geregeld! Voor stakeholder en gebruiker

Onze aanpak is pragmatisch, efficiënt en zorgvuldig. Door samen te werken met de vele specialisten binnen de gemeente geven we invulling aan uw ambities, maken we plannen haalbaar en zorgen we dat concrete projecten leiden tot tastbaar resultaat. Integraal, goed doordacht, financieel verantwoord én met draagvlak. Daarbij kunt u rekenen op de uiteenlopende competenties van onze medewerkers en onze onafhankelijke positie om over de grenzen van de verschillende disciplines heen te kunnen kijken. Wij helpen u plannen goed onderbouwd door de gemeenteraad te loodsen en zorgen voor de adequate verantwoording en verslaglegging gedurende alle fasen van het proces.

Enkele bijzondere projecten

Nieuw MFC Schelluinen volledig energieneutraal

Schelluinen

Centrumplan Leende

Leende

Nieuw MFA voor Hapert

Hapert