+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Berend Swinkels

Mensen en partijen verbinden om gezamenlijk het projectdoel te realiseren

Advies
Management
Beheer

Berend is een verbinder met visie. Vanuit zijn brede netwerk, het aangaan van nieuwe verbintenissen en door het creëren van draagvlak door diverse partijen met elkaar te verbinden, weet hij tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen. Tegelijkertijd is hij sparringpartner en adviseur voor beleidsmakers en opdrachtgevers.

Zijn aanpak is doortastend en analytisch, waarbij hij continu kan schakelen van strategisch naar operationeel niveau. Vanuit zijn jarenlange ervaring en pragmatische wijze van werken, coacht hij de medewerkers van Laride zodat er voortgang plaatsvindt en resultaten bereikt worden.

“Ik vind het belangrijk dat alle betrokkenen – van stakeholders tot gebruikers – een stem hebben in een project. Ze moeten de ruimte krijgen om ideeën in te brengen. Zo til je samen een plan naar een hoger niveau. Om een projectdoel te realiseren, moet je soms compromissen sluiten. Dat kan alleen door een heldere communicatie en gevoel voor verhoudingen binnen een team. Ik streef dan ook naar lange termijn relaties met opdrachtgevers en gebruikers. Daarbij schakel ik continu van strategisch naar operationeel niveau en alles ertussenin. Zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen: een exploitabel gebouw waarin gebruikers prettig kunnen wonen, werken of leren.”