+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Procesmanagement

Voor versnelling, risicobeheersing en draagvlak

Advies
Management
Beheer

Helder procesmanagement brengt uiteenlopende visies en belangen van politieke, publieke en private partijen op één lijn. Met ons procesmanagement ondersteunen wij u bij het creëren van draagvlak, het overwinnen van weerstanden en het voorkomen van impasses. Dat doen we door het proces in logische stappen op delen en door het integreren van de ‘harde’ technische kant met de ‘zachte’ menselijke kant van het proces. Goed georganiseerd procesmanagement brengt versnelling in het proces en minimaliseert de projectrisico’s. Wij zijn in staat bruggen te bouwen tussen beleid, inhoud en uiteenlopende randvoorwaarden. Met ons procesmanagement leggen we een solide fundament voor het haalbaar maken van uw ontwikkelopgave of huisvestingsplan.

Procesmanagement is motiveren en verbinden van partijen

Of u nu bezig bent met een gebiedsontwikkeling, woningbouw of u bouwt een school een MFA, zorgcomplex of een nieuw bedrijfspand. Overal heeft u te maken met specifieke wet- en regelgeving, diverse stakeholders, financiële kaders en andere randvoorwaarden waarbinnen u moet opereren. Met ons procesmanagement regisseren wij voor u alle belangen binnen de dynamiek van uw werkveld. Wij organiseren het proces, sturen, informeren, communiceren en coördineren. Bovenal motiveren en verbinden wij alle partijen om te komen tot oplossingen die meer zijn dan de som der delen.

Procesmanagement voor onderbouwde besluitvorming en heldere verslaglegging

Bouw- en ontwikkelprocessen kenmerken zich vaak door ingewikkelde en soms onvoorspelbare besluitvormingstrajecten, zowel intern als extern. Procesmanagement is ons vak: onze ervaren procesmanagers hebben de vaardigheid en bestuurlijke sensitiviteit om samen met stakeholders te komen tot een gedragen visie en een haalbaar plan. Wij staan u bij met een goed onderbouwd vastgoed – of huisvestingsadvies, of we helpen u met een helder Programma van Eisen. Onze kennis van verschillende werkvelden helpt ons daarbij. Met ons procesmanagement helpen wij u uw plannen goed onderbouwd door het besluitvormingsproces te loodsen en zorgen voor adequate verantwoording en verslaglegging gedurende alle fasen van het proces. Pragmatisch en doelgericht.

Heeft u behoefte aan effectief procesmanagement?

Bel ons, of stuur een bericht. Wij verkennen graag met u de mogelijkheden. Van initiatief en planvorming, tot aan realisatie en beheer organiseren wij met ons procesmanagent helder en overzichtelijk uw proces. Met oog voor kansen en minimalisatie van risico’s.