+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Assetmanagement

Wat is het?

Advies
Management
Beheer

Assetmanagement draait om het managen van ‘assets’, de bedrijfsmiddelen. Zoals het vastgoed van een organisatie. Assetmanagement heeft als doel het zo optimaal mogelijk laten renderen van vastgoed. Dan gaat het niet altijd alleen om financieel rendement. Bij woningcorporaties heeft het maatschappelijke rendement ook grote waarde. Assetmanagement gaat over het optimaliseren van de financiële en gebruikswaarde van een vastgoedportefeuille. En speelt zich af op complexniveau.

Wat is assetmanagement?

Assetmanagement verbindt beleid met beheer. Het legt een heldere relatie tussen vastgoedstrategie en het beheren van kosten, prestaties en risico’s. Belangrijke paramaters zijn: optimalisatie, efficiëntie en risicobeheersing. Assetmanagement legt een relatie tussen de prestaties van een gebouw en de wensen van de gebruikers, veiligheid, duurzaamheid en bedrijfsresultaat. Deze verschillen per sector, per opdrachtgever en per gebouw.

Assetmanagement geeft grip op onderhoud

Assetmanagement is een goed instrument om inzicht te krijgen in concrete onderhoudsprojecten die bijdragen aan een renderende vastgoedportefeuille, passend binnen uw strategisch vastgoedbeleid. U krijgt antwoord op vragen als: Wat de toekomstwaarde van dit gebouw? Welk marktconform rendement valt er op dit complex te maken? Past dit binnen de maatschappelijke doelstellingen? Loont investeren in duurzaamheid?

Assetmanagement volgens Laride

Voor ons begint assetmanagement al bij het ontwerp van een gebouw. We nemen in onze overwegingen de gehele levenscyclus mee. Dus ook de exploitatiekosten, het beheer en onderhoud en zelfs de sloop. Soms betekent dit dat de investeringskosten hoger zijn, die vervolgens tijdens de gebruiksfase terugverdiend kunnen worden. Bij bestaande gebouwen verzamelen we eerst de gebouwdata en toetsen die aan criteria waaraan de vastgoedportefeuille volgens het strategisch vastgoedbeleid moet voldoen. Deze inzichten helpen u de juiste keuzes te maken in het beheer van uw vastgoed.

Meer weten over assetmanagement?

Neem contact met ons op. Laten we kennismaken onder het genot van een kop koffie of thee. Samen bekijken wij wat wij voor uw assets kunnen betekenen.