+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Herontwikkeling

Geef uw vastgoed een tweede leven

Advies
Management
Beheer

Herontwikkeling is het grondig veranderen van een gebouw en de functionaliteit in combinatie met nieuwbouw. Met herontwikkeling geeft u een gebouw een tweede leven. Denk aan leegstaande kantoorpanden die een tweede leven krijgen als (studenten)woningen of een theater met restaurant in een oude koekjesfabriek of energiecentrale. Wij beheersen het proces van herontwikkeling van A tot Z. Van de eerste inventarisatie van wensen en het in kaart brengen van de technische kwaliteit van het gebouw tot aan het ontwerp, de financiering, vergunningen en de realisatie.

Is elk gebouw geschikt voor herontwikkeling?

Binnenstedelijke locaties zijn erg in trek als het gaat om herontwikkeling. Echter niet elke gebouw is geschikt voor herontwikkeling. De gebouweigenschappen bepalen de mogelijkheden en de potentie tot herontwikkeling. Wij beoordelen een gebouw op een aantal eigenschappen: de constructie, de installaties, de verdiepingshoogte, het ruimteplan en de ligging en ontsluiting. Is de ontsluiting naar bijvoorbeeld een supermarkt dichtbij, dan is de mogelijkheid om een plan voor senioren te maken realistischer dan wanneer alle belangrijke voorzieningen op grote loopafstand liggen. Als wij uw wensen en de mogelijkheden van een gebouw helder in kaart hebben, werken wij enkele scenario’s uit voor herontwikkeling. Daarin nemen we mee: de functiemogelijkheden van het gebouw, de combinatie van functies en de financiële haalbaarheid. Wij adviseren u in het te kiezen scenario en helpen u draagvlak te verkrijgen en financiers aan te trekken om de plannen mogelijk te maken.

Herontwikkeling van monumenten

Monumenten zijn als gebouw star in de mogelijkheden van herontwikkeling, terwijl leegstand geen optie is. Het is hierbij van belang dat de cultuurhistorische waarde van het gebouw goed in beeld wordt gebracht, zodat bekend is welke gebouwonderdelen behouden moeten blijven. Samen met stakeholders en belanghebbenden plaatsten wij de herontwikkeling in een bredere context, waardoor plannen wel haalbaar worden. Denk aan het ontwikkelen van zorgappartementen in de omgeving, het integreren van het monument in sociaal culturele ambities van een gemeente of provincie, of het versterken van de kern en identiteit van een gemeente. Dat vraagt om een brede visie op velerlei gebied, een krachtig netwerk én het zien van kansen. Net als een hoge mate van creativiteit en een politieke antenne. Gezamenlijk proberen we het monument nieuw leven te geven, zodat we het gebouw kunnen behouden voor de toekomst.

Ziet u kansen voor herontwikkeling van uw vastgoed?

Neem dan eens contact met ons op. Wij kennen de weg in de complexe wereld van herontwikkeling, zien kansen en helpen u de herontwikkeling van A tot Z te regelen.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Zowel voor nieuwbouw, als voor renovatie, transformatie, verduurzaming, herontwikkeling en instandhouding. Dat doen we in de zorg en het onderwijs en voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

 

Enkele van onze herontwikkelingsprojecten

Nieuw MFA voor Hapert

Hapert

Herontwikkeling kantoor Profinn tot ‘BAM-huis’

Combiproject Gerwen

Gerwen