+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Conditiemetingen

Objectieve basis voor planmatig onderhoud

Advies
Management
Beheer

Een conditiemeting is een gestandaardiseerde werkwijze voor de opname van technische gebreken en de bepaling van de conditie van een bouwdeel. Onze adviseurs zijn NEN 2767 gecertificeerd en voeren conditiemetingen uit volgens deze uniforme norm. Wij inspecteren bij conditiemetingen de bouwkundige-, installatietechnische – en de werktuigbouwkundige -elementen van uw object(en). Op basis van de aanwezige gebreken wordt een conditiescore bepaald. De conditiescores voegen we samen in een overzichtelijk rapport, dat onder andere als basis kan dienen voor het uitvoeren van planmatig onderhoud of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Conditiemetingen volgens NEN 2767

Gebouwen hebben onderhoud nodig. Wij voeren conditiemetingen uit volgens de NEN 2767: een objectieve inspectiemethode van bouwdelen en gebouwen. Onze gecertificeerde inspecteurs leggen per bouw- en installatiedeel gebreken vast en tevens de risico’s, wanneer een geconstateerd gebrek niet direct wordt aangepakt. Het resultaat van conditiemetingen is een conditiescore per element, een bijbehorende registratie van gebreken en de risicobeoordeling. Wij vertalen deze uitkomsten naar een onderhoudsadvies of meerjarenonderhoudsplan (MJOP), passend bij uw onderhoudsbeleid.

Conditiemetingen als sturingsinstrument

Het gebruik van conditiemetingen voor het opstellen van onderhoudsplannen en onderhoudsbegrotingen is sterk toegenomen. Conditiemetingen volgens NEN 2767 genieten een steeds grotere populariteit, omdat het een methode is die eigenaren en beheerders op een gestructureerde manier helpt om onderhoud effectief in te zetten. Wij voeren deze meting deskundig voor u uit met gecertificeerde inspecteurs. Op basis van de conditiemetingen stellen wij voor u de benodigde meerjarenbegrotingen op. Conditiemetingen zijn een uitstekend sturingsinstrument voor het beheer en onderhoud van uw huisvesting en vastgoed.

Wilt u meer weten over conditiemetingen conform NEN 2767?

Neem  contact op met onze experts van de afdeling Beheer en Onderhoud. Onze gecertificeerde inspecteurs brengen op gestructureerde wijze de conditie van uw objecten in kaart. Deskundig en onafhankelijk.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer  van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties, beleggers en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.