+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Procesmanagement gebiedsontwikkeling

Versnelling, draagvlak en verbinding 

Advies
Management
Beheer

Met procesmanagement gebiedsontwikkeling helpen wij u de visies en belangen van publieke en private partijen op één lijn te brengen. Wij zijn betrokken in alle fasen van gebiedsontwikkeling: van strategische advisering in de initiatieffase, planvorming en procesbegeleiding tot aan projectmanagement en directievoering in de uitvoeringsfase. Voor het procesmanagement gebiedsontwikkeling hebben wij alle disciplines in huis om plannen haalbaar te maken: kennis van grondbeleid, grond- en opstalexploitaties, ruimtelijk ontwerp, samenwerkingsvormen, aanbestedingen, duurzaamheid en wetgeving. Door bruggen te bouwen tussen beleid, inhoud en uiteenlopende randvoorwaarden brengen we versnelling in het proces en minimaliseren wij risico’s. Wij ondersteunen u bij het creëren van draagvlak.

Frisse blik met onafhankelijk procesmanagement gebiedsontwikkeling

Processen binnen stedelijke gebiedsontwikkeling worden steeds complexer. Procesmanagement gebiedsontwikkeling is noodzakelijk om een project en proces zodanig te sturen dat kwaliteit, geld en planning in balans blijven waardoor het beoogde doel wordt nagestreefd. Wij helpen u stapsgewijs met een heldere omschrijving van de visie en strategie om tot het gewenste resultaat te komen. Pragmatisch en resultaatgericht.

Het groeiende aantal marktpartijen dat bij gebiedsontwikkeling wordt betrokken en de toenemende wederzijdse afhankelijkheid daarbij maken het moeilijker om projecten tot een goed einde te brengen. Voor een gewenst resultaat is het daarom noodzakelijk dat belangen van betrokken partijen worden afgewogen en met onafhankelijke regie wordt gestuurd op de gezamenlijke doelstelling. Wij helpen u tot consensus te komen. Onafhankelijk, persoonlijk en met een flinke dosis bestuurlijke sensitiviteit.

Procesmanagement gebiedsontwikkeling zorgt ervoor dat gedurende de looptijd van het ontwikkeltraject de beste oplossingen voor de gebiedsontwikkeling worden gekozen. Het gaat dan om het tijdig benutten van kansen. Wij hebben ruime ervaring met het in kaart brengen van processen binnen gebiedsontwikkelingsprojecten, waaronder diverse inrichtingsplannen, herstructurering van gebieden en multifunctioneel gebruik.

Behoefte aan effectief procesmanagement gebiedsontwikkeling?

Neem contact met ons op. Wij verkennen graag met u de mogelijkheden. Van initiatief en planvorming, tot aan realisatie en beheer, organiseren wij helder en overzichtelijk uw proces.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Onze referenties

Eurostaete: wonen op hoog niveau

Eindhoven

Centrumplan Leende

Leende

Nieuwbouw en uitbreiding PicusKade, Eindhoven

Eindhoven