+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Eurostaete: wonen op hoog niveau

Integrale conceptontwikkeling

Advies
Management
Beheer
01 / 06
02 / 06
03 / 06
04 / 06
05 / 06
06 / 06

In opdracht van Interesting Vastgoed en de Van Deursen Group is Laride als gedelegeerd ontwikkelaar betrokken bij de integrale ontwikkeling van Eurostaete.

Voor de (her)ontwikkeling van het voormalige kantoorgebouw van Ziggo/Vodafone naar een grootschalig appartementencomplex is Laride betrokken bij alle mogelijke aspecten van het vraagstuk. Ambities van de initiatiefnemers, politieke belangen, technische uitdagingen, impact op de omgeving, ambitie en toekomstvisie spelen daarbij een grote rol. In samenspraak met de initiatiefnemers, gemeente Eindhoven en de architecten is een plan ontwikkeld dat niet alleen antwoord geeft op de herontwikkeling van Eurostaete, maar ook voorziet in de behoefte van de stad ten aanzien van een gedifferentieerd aanbod van woningen in verschillende prijscategorieën. Maar liefst 60% van alle nieuw ontwikkelde woningen valt binnen de categorie middenhuur.

Stadionkwartier

Eurostaete ligt in het stadionkwartier en maakt deel uit van een bebouwingslint langs de spoorlijn. Dit lint begeleidt de treinreiziger vanaf de Herdgang via Strijp-S naar het centrum van Eindhoven en bevat verschillende (gebouw) hoogteaccenten. De stedenbouwkundige inpassing, de verschijningsvorm en de verschillende hoogtematen zijn in combinatie met Groot Hartje en in nauw overleg met Adriaan Geuze (West8) als supervisor van de spoorzone Eindhoven afgestemd. Het ontwerp van Diederendirrix/Van Aken cae vormt een link naar de Philipsgebouwen op Strijp-S en de rooilijnen van Hartje Eindhoven, waardoor het hernieuwde gebouw een bijdrage levert aan de upgrading van de huidige PSV-laan en een verdere completering van de gebiedsontwikkeling Hartje Eindhoven.

Eurostaete is opgebouwd uit drie blokken die samen een stedenbouwkundig geheel vormen. Blok 1 en 2 vormen samen de laagbouw en blok 3 de toren. Met een hoogte van 100 m¹ wordt wonen in Eurostaete, wonen op hoog niveau. Niet alleen qua meters, maar ook vanwege het hoge kwaliteitsniveau van deze ontwikkeling. De laagbouw is ca 45 m¹ hoog en boven op dit dak komt een levendige daktuin voor alle bewoners van Eurostaete.

Levendige plint

Het nieuwe gebouw krijgt een levendige plint aan de zijde van het PSV stadion. In het verlengde daarvan wordt de ruimte tussen Eurostaete en het PSV stadion heringericht zodat hier een kwalitatief plein ontstaat waar bijvoorbeeld een weekmarkt kan worden georganiseerd. Het plein kan ook worden ingezet voor seizoensgebonden activiteiten zoals een foodtruck festival of een kerstmarkt.

Communicatie

Eurostaete grenst aan een binnenstedelijk woongebied. Een goede communicatie met omwonenden en belanghebbenden is daarom essentieel. Laride vormt de brug tussen alle partijen waardoor de ambitie van de initiatiefnemers, de belangen van de gemeente, ideeën van de architect en wensen van omwonenden perfect op elkaar worden afgestemd en in Eurostaete nieuwe stijl vorm gaan krijgen. Voor de ontwikkeling is een aparte website uitgewerkt. Hierop is nog veel meer nieuws omtrent Eurostaete te vinden: www.eurostaeteeindhoven.nl

Planning

Met betrekking tot de planning worden de volgende fasen gedefinieerd:

  • Bestemmingsplan procedure:                                       maart 2021 – november 2021
  • Vaststelling DO & aanvraag omgevingsvergunning   september 2021
  • Start sloop bestaande Eurobuilding                             april 2022
  • Vaststellen TO & verkrijgen omgevingsvergunning   juli 2022
  • Start bouw                                                                        september 2022
  • Oplevering                                                                        medio 2025