+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Integrale aanpak op proces en inhoud 

Advies
Management
Beheer

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling vraagt om slim en efficiënt gebruik van de schaars beschikbare ruimte. Kenmerkend voor een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is de hoge mate van complexiteit, politieke gevoeligheden en uiteenlopende – vaak tegenstrijdige – belangen van diverse partners. Wij zien het als onze taak om de publieke en private belangen op elkaar af te stemmen om tot consensus te komen. Het is een dynamisch proces van geven en nemen, waarbij het gaat om zowel de inhoudelijke plannen als de samenwerkingsverbanden. Wij wegen de individuele belangen zorgvuldig af en toetsen deze in het belang van de gezamenlijke opgave. Met als doel meerwaarde creëren voor een stadswijk, centrum of binnenstedelijk gebied.

Onze expertise op het gebied van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Een toekomstbestendige en succesvolle binnenstedelijke gebiedsontwikkeling start met het zo vroeg mogelijk nadenken over de meerwaarde die het gebied kan hebben voor gebruikers, omwonenden en bezoekers. Het maakt niet uit of dat een braakliggend terrein betreft, een voormalige fabriek of een leegstaand kantoor. Wij beschikken over een helicopterview om – rekening houdend met alle publieke en private belangen – de kwaliteit in een leefgebied te behouden of te verbeteren. Het gaat om het geheel: om de verbinding tussen alle aanwezige onroerende elementen én belanghebbenden. Als onafhankelijk expert ontzorgen en inspireren wij ontwikkelende partijen, zowel op het proces als de inhoud. Vanaf de planvorming en vergunningsaanvragen tot aan financiering, realisatie en exploitatie. Daarbij schuwen we het niet om over de grenzen van het eigen perceel heen te kijken om een integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling haalbaar te maken.

“Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen kunnen alleen ontstaan vanuit gemeenschappelijk belang. Alleen dan ontstaat er meerwaarde voor een wijk, centrum of binnenstedelijk gebied.” 

 Verschillende strategieën voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling begint nooit blanco. Bewoners, gebruikers, grondeigenaren hebben ieder zo hun eigen plannen. Meestal is sprake van bestaand vastgoed op de eigen locatie en belendend vastgoed op naastgelegen percelen. Dat maakt integraal ontwikkelen ingewikkeld. Met welk doel wordt de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling ingezet en wie heeft de regie? Als grondeigenaar heeft u de regie in handen en kunt u plannen gericht sturen. Bij versnipperd grondeigendom wordt dit al lastiger. Wij helpen u met het opstellen van een complexwaarde berekening. Of begeleiden u in de keuze voor een samenwerkingsvorm die helpt uw ontwikkelopgave mogelijk te maken. Met kennis van de markt en de partijen zien wij de mogelijkheden. U kunt bogen op onze jarenlange kennis en ervaring.

Vragen over succesvolle binnenstedelijke gebiedsontwikkeling?

Neem vrijblijvend contact op met onze ontwikkelmanagers. Samen kijken wij wat de potentie van uw ontwikkelplan is binnen de context van het binnenstedelijk gebied en bestuurlijke randvoorwaarden.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Onze projecten

De Ploeg, Bergeijk

Bergeijk

Nieuw MFA voor Hapert

Hapert

Centrumplan Leende

Leende