+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

De Ploeg, Bergeijk

Monumentale weverij wordt dé ontmoetingsplek van Bergeijk

Advies
Management
Beheer
01 / 07
02 / 07
03 / 07
04 / 07
05 / 07
06 / 07
07 / 07

Herontwikkeling Rijksmonument De Ploeg in Bergeijk

De Ploeg in Bergeijk, de monumentale fabriek (weverij) naar ontwerp van Gerrit Rietveld, verkeerde in staat van achterstallig onderhoud. Met als doel het cultuurhistorisch object te bewaren heeft Wooninc. indertijd de oude fabriek aangekocht. Daarna heeft een intensief haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar een goede herbestemming voor De Fabriek en hoe dit op goede wijze ingepast kon worden in Bergeijk en haar omgeving.

Planvorming

De ambitie was De Ploeg en het park voor de toekomst veilig te stellen, met name door het toegankelijk te houden voor het publiek en om het gebouw een passende commerciële en culturele invulling te geven. In afstemming met de gemeente Bergeijk werden de mogelijkheden onderzocht om een maatschappelijk programma in een deel van De Ploeg onder te brengen (o.a. Theater de Kattendans, muziekschool, bibliotheek). De provincie Noord-Brabant onderkende de cultuurhistorische waarde van De Ploeg en participeerde door mede-eigenaar te worden van De Ploeg.

Regisseur en conceptontwikkeling

Laride vervulde in opdracht van Wooninc. de rol van ontwikkelmanager en procesregisseur. Er werden diverse concepten ontwikkeld, waarbij ook de inwoners van Bergeijk werden betrokken. Belangrijk was dat het monument behouden bleef voor de gemeente, die ook jaarlijks vele toeristen trekt.

Restauratie & renovatie

Ondanks alle plannen en gedegen voorbereiding stond de financiële haalbaarheid onder druk vanwege de slechte bouwkundige staat en de omvangrijke hoeveelheid asbest. Partijen besloten om De Ploeg te verkopen aan firma Bruns.

Het vervolg door Bruns

De firma Bruns, een tentoonstellingsontwikkelaar, waarvan de eigenaren grote affiniteit hebben met Rietveld en De Ploeg, namen in juni 2015 het pand en gehele ontwikkeling van De Ploeg over.

In nauwe samenwerking met Diederendirrix architecten voor de technische en creatieve herontwikkeling en een hecht bouwteam, startte Bruns in mei 2016 met de restauratie.

Het gebouw is gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen, waarbij het gebouw volledig in ere is hersteld qua looks en oorspronkelijke architectuur. In het kader van de herbestemming, was de belangrijkste aanpassing de herinrichting van het gebouw en haar functies met behoud van het monumentale karakter.

In december 2016 werd de renovatie afgerond. Bruns transformeerde De Ploeg van een weverij naar een monumentaal pand met kantoorfunctie. De Ploeg beschikt nu over een open kantoortuin, centraal gelegen in het gebouw met daaraan grenzend de monumentale toonzaal en bestaande kantoren. Aan de andere zijde bevinden zich de productie en assemblage van de firma Bruns.