+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Grondexploitatie

GREX: Analyse van kosten en baten ontwikkelplan

Advies
Management
Beheer

Een grondexploitatie (grex) is een specifieke begroting die de grondkosten en grondopbrengsten van een gebiedsontwikkeling in kaart brengt. De grondexploitatie geeft partijen inzicht in de financiële haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling. De grondexploitatie is tevens een kader voor de onderhandelingen over het aankopen, verkopen en exploiteren van de grond. Het laat zien welke financiële gevolgen er aan een gebiedsontwikkeling verbonden zijn en bepaalt voor een belangrijk deel de afspraken die tussen de betrokken partijen gemaakt kunnen worden. Wij kunnen in elke fase van een gebiedsontwikkeling een grondexploitatie voor u opstellen. Zowel op basis van een globale visie als een gedetailleerd plan geven wij u met een grondexploitatie de financiële inzichten die u nodig heeft.

Drie manieren voor het opstellen van een grondexploitatie (grex)

Iedere grondexploitatie is een unieke analyse van kosten en opbrengsten, gekoppeld aan een specifiek ontwikkelingsplan. Opdrachtgevers voor een grondexploitatie (grex) zijn vaak een combinatie van publieke partijen (gemeenten, provincies) en private partijen (corporaties, commerciële ontwikkelaars). De grondexploitatie kent in algemene zin drie verschillende verschijningsvormen: actieve grondexploitatie, passieve grondexploitatie en publiek-private samenwerking.

  1. Bij een actieve grondexploitatie is de gemeente eigenaar van de bouwgrond. Het te bebouwen deel van de grond wordt in deze vorm eerst bouwrijp gemaakt en vervolgens aan de bouwer verkocht. In deze context dient de grondexploitatie voornamelijk om de kosten en opbrengsten van het traject te kunnen beheersen.
  2. Passieve grondexploitatie gaat ervan uit dat de gemeente niet de eigenaar is van de grond in kwestie, maar wel kosten maakt bij de exploitatie ervan. Hierbij kan het gaan om kosten die verbonden zijn aan het wijzigen van het bestemmingsplan, het aanleggen van publieke voorzieningen zoals wegen of rioleringen, of andere lokale activiteiten. Gebiedsontwikkeling gaat in dergelijke gevallen gepaard met een exploitatieplan of –overeenkomst; de grondexploitatie vormt hiervoor de basis.
  3. Binnen een publiek-private samenwerking nemen de lokale overheid en de ontwikkelaar ieder een deel van de verantwoordelijkheden binnen het bouwproject voor hun rekening. Een grondexploitatie wordt in deze gevallen gezamenlijk opgesteld, zodat alle betrokkenen zicht hebben op de kosten.

Grondexploitatie (grex) en opstalexploitatie (opex)

Bij een succesvolle ontwikkeling is niet alleen de grondexploitatie van belang. Ook de kosten en opbrengsten van het gebruik van het vastgoed tellen mee. Bij de opstalexploitatie draait het om de financiële haalbaarheid van de opstal van het onroerend goed. Hierbij worden de stichtingskosten bepaald en afgezet tegen de opbrengsten van het vastgoed. Het bepalen van reële bouwkosten, alsook marktconforme huur- of koopprijzen maken hier onderdeel van uit. Om de opstalexploitatie rendabel te krijgen, moet een gebouw tegenwoordig vooral een fijne plek zijn om te verblijven. De focus verschuift van het realiseren van functionele ruimten naar het creëren van een prettige omgeving. Wij helpen u bij de ontwikkeling van een locatie om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor potentiële gebruikers, zodat uw investering ook op langere termijn rendeert. Met kennis van de markt en huurderswensen.

Heeft u behoefte aan een realistische grondexploitatie?

Deel met ons uw plannen en wij geven u het inzicht dat u nodig heeft. Neem contact op met onze experts.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Enkele referenties

Tiny houses Djept/Heerbaan

Veldhoven

Appartementencomplex De Jonkvrouw

Geldrop