+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Vergunningstrajecten

Noodzakelijk voor uw bouwproject

Advies
Management
Beheer

Bouwen, verbouwen, renoveren of slopen: hiervoor heeft u een vergunning nodig. Elke vergunning is maatwerk. Niet alles is noodzakelijk. Voor het aanpassen van het bestemmingsplan heeft u een vergunning nodig. Ook voor wettelijke vergunningen voor de (ver)bouw of sloop van een gebouw. En vergunningen voor het in gebruik nemen van gebouwen. Wij loodsen u door het woud van regels bij het doorlopen van vergunningstrajecten. Van advies tot het aanvragen van vergunningen ondersteunen wij u om de procedures in een zo kort mogelijke tijd te doorlopen.

Vergunningstrajecten doorlopen

Niet alle bouwkundige ingrepen hebben een vergunning nodig. Wel moeten alle plannen aan het Bouwbesluit voldoen. Samen met u onderzoeken wij of een melding volstaat of dat uw bouwinitiatief een vergunningstraject moet doorlopen. Aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen zetten wij het liefst zo snel mogelijk in gang, omdat de doorlooptijd wel enkele maanden in beslag kan nemen. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning verzorgen wij al het papierwerk om de vergunningsaanvraag succesvol in te dienen. Wij kennen de regels en procedures. Vooraf stemmen we het project en de procedure af met de gemeente, zodat er geen verrassingen meer zijn. Waar nodig gaan we voor u naar de welstandscommissie voor het verkrijgen van een positief welstandsadvies. Kortom: u kunt het doorlopen van uw vergunningstraject met een gerust hart aan onze experts overlaten. Wij regelen het. Op de juiste manier. Binnen de juiste termijn.

Heeft u behoefte aan een zorgeloos vergunningstraject?

Neem dan contact met ons op. Samen met u verkennen we welke vergunning er nodig is om uw droom te verwezenlijken en welke stappen en documenten hiervoor nodig zijn. Waar nodig helpen wij u verder.

Vergunningstrajecten | papierwerk en indienen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u veel onderliggende documenten nodig. Denk aan tekeningen, berekeningen, beschrijvingen en rapportages. Voorbeelden zijn plattegronden, gevels, geveldetails en doorsneden van het gebouw. Of energieberekeningen en constructietekeningen en -berekeningen. Ook moet aangetoond worden dat het bouwinitiatief voldoet aan de eisen voor daglichttoetreding en ventilatie. Als alle documenten compleet zijn, kan de vergunning worden ingediend via het digitale Omgevingsloket (OLO). Dit kunt u zelf doen, maar ook aan ons overlaten. Wel zo makkelijk.