+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Zorg

Toekomstbestendig, waardevast en flexibel zorgvastgoed

Advies
Management
Beheer

Zorgvastgoed voor nu en later

De zorg is continu in beweging. Regelgeving en woonwensen van cliënten veranderen. De gemiddelde zwaarte van de intramurale zorg neemt toe. Hoe kunt u daar als zorgaanbieder het beste met uw vastgoed op inspelen? Hoe flexibel is uw huisvesting om ook in de toekomst gepaste zorg te kunnen blijven bieden?

Vastgoed is een bedrijfsmiddel waarmee optimale zorgverlening gefaciliteerd wordt. Hoe efficiënter en toekomstbestendiger u uw vastgoed organiseert, hoe meer middelen er in de zorg kunnen blijven. Wij helpen u om nieuwe mogelijkheden te creëren op basis van een gezonde business case. U kunt daarbij rekenen op onze specialistische kennis, jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk.

Wij helpen zorgorganisaties om marktgericht te denken in vastgoed. Zo blijven zoveel mogelijk middelen in de zorg!"

Zorginstellingen

Zorginstellingen

Ouderenhuisvesting, gehandicaptenzorg en de Geestelijke Gezondheidszorg hebben passende huisvesting nodig om de juiste zorg te kunnen bieden. Gebouwen zijn vaak verouderd of sluiten niet meer aan op de zorgvisie. Hoe kunt u hier op sturen zodat uw vastgoedportefeuille flexibel en courant blijft binnen een steeds veranderende zorgvisie?

Op basis van uw zorgvisie geven wij strategisch vastgoedadvies, helpen wij bij het opstellen van een Programma van Eisen of begeleiden wij u bij de financiering van uw plannen. Daarbij kunt u rekenen op ons netwerk van woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars. Onze aanpak is pragmatisch, doelgericht en wendbaar. Door jarenlange ervaring weten we waarop we moeten letten: prettig wonen én goede zorg kunnen verlenen. Bij de planvorming helpen wij u afgewogen keuzes te maken. De juiste keuzes in het ontwerpproces kunnen immers leiden tot verlaging van de exploitatiekosten.

“Via ons netwerk brengen wij investeerders en zorgondernemers samen om commercieel zorgvastgoed mogelijk te maken. “

Particulier zorgvastgoed

Oud worden in een luxe omgeving waar zorg op afroep beschikbaar is, is een trend die de komende jaren zal doorzetten. De grootste uitdaging voor zorgondernemers is het vinden van een geschikte locatie, de financiering en een sluitende business case. Hoe ontwikkelt u commercieel zorgvastgoed om een gezond rendement mee te maken? Wij helpen u graag!

Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen wij verbindingen leggen tussen de verschillende stakeholders: zorgondernemers, beleggers, gemeenten, financiers of woningcorporaties. Wij brengen belangen samen, adviseren in een realistische vastgoedstrategie en helpen u bij het formuleren van een haalbare business case. Pragmatisch en snel. Want dankzij onze brede kennis en ervaring, gecombineerd met specialistische kennis van zorgvastgoed, kunt u snel schakelen en beslissingen nemen.

Gezondheidscentra

Bij het ontwikkelen van een eerstelijnsgezondheidscentrum gaat het niet om het gebouw, maar om de gezamenlijke zorgvisie van de zorgverleners. Wij ondersteunen gebruikers bij het maken van werkbare keuzes en het vormen van een gezamenlijke zorgvisie.

“Samenwerking is het sleutelwoord. Laride de verbindende factor.”

U kunt rekenen op onze no-nonsens aanpak, waarin de gebruikerswensen centraal staan. Wij spreken de taal van de verschillende zorgverleners en vastgoedeigenaren en brengen belangen samen. Wij verbinden partijen en adviseren in pragmatische samenwerkingsvormen. Van planvorming en realisatie tot aan onderhoud, beheer en exploitatie. Daarbij kijken wij niet alleen naar de investeringskosten, maar ook naar een haalbare exploitatie tijdens de gebruiksfase.

Mooie projecten in de zorg

Zorgcluster Oerle, Veldhoven

Oerle|Veldhoven

Nieuw woonzorgcomplex Heide in Geldrop

Geldrop

Nieuwbouw Thebe Elisabeth

Goirle