+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Zorgcluster Oerle, Veldhoven

Advies
Management
Beheer
01 / 06
02 / 06
03 / 06
04 / 06
05 / 06
06 / 06

Voormalig KI-station wordt zorgcluster voor hechte gemeenschap De gemeente Veldhoven heeft het voormalige KI-station in Oerle aangewezen voor de ontwikkeling van een zorgcluster. Laride heeft in 2013 in opdracht van Woonstichting ‘thuis onderzoek gedaan naar de invulling van het zorgcluster. Laride beschikt over contacten binnen de gemeente Veldhoven en over de specifieke expertise, die nodig is om samen met verschillende partijen een lange termijn visie op wonen en zorg te kunnen ontwikkelen.

Intensieve samenwerking leidt tot gedifferentieerd zorgplan

Het zorgcluster is ontstaan uit de wens van de bewoners in Oerle: sociale huurwoningen bestemd voor ouderen met zorgvraag, gekoppeld aan diverse faciliteiten om die zorg nog verder te verbeteren.

In opdracht van Woonstichting ‘thuis heeft Laride onderzoek gedaan naar de invulling van een zorgcluster. In nauwe samenwerking met ‘thuis, de toekomstige gebruikers en diverse zorgpartijen heeft het plan vorm gekregen. Op basis van een UAV-gc samenwerking werd het project door één partij geëngineerd en gerealiseerd. Laride droeg vervolgens zorg voor toetsing van de planuitwerking en planrealisatie en was daarbij contactpersoon naar alle betrokken partijen.

Het zorgcluster Oerle wordt gevormd door 3 bouwblokken gesitueerd rond een plein dat gaat fungeren als een openbare ontmoetingsruimte. Geïnspireerd op de architectuur van het voormalige KI-station in Oerle en middels het hergebruiken van materialen wordt de stijl en sfeer van vroeger herbeleefd. De nieuwbouw is daarbij uiteraard gebouwd volgens alle strenge duurzaamheidsnormen anno nu. De woningen zijn energiezuinig gemaakt middels het gebruik van PV panelen, dikke isolatie en triple glas. Hierdoor is de energieprestatie van het gebouw hoog.

De uitwerking van de diverse woningen en de invulling van het interieur is afgestemd met de gebruikers. Een goede woonsfeer, gebruiksgemak en ‘thuisgevoel’ vinden Severinus en Archipel zeer belangrijk; de groepswoningen moeten vooral géén verpleeghuis sfeer krijgen. In overeenstemming met de gebruikers heeft zich dat vertaald in passende materialen en kleuren, rekening houdende met de veiligheid en reinigbaarheid van de woningen.

Levensbestendig concept door flexibele opzet

Een ander belangrijk uitgangspunt voor de realisatie van het zorgcluster is dat de gebouwen transformeerbaar zijn naar appartementen. Flexibiliteit, transformatiemogelijkheden en uitwisselbaarheid van ruimten zijn belangrijke onderwerpen. Immers, bij een veranderende behoefte van de bewoners en gebruikers, moet het mogelijk zijn om de gebouwen te transformeren zodat hun gebruik niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst altijd afgestemd kan blijven op de zorgvraag van de gebruiker.

Doordat verschillende zorgorganisaties één gebouw delen, kunnen zij de zorg nu gezamenlijk organiseren. De 12- en 24-uurs zorg wordt gemeenschappelijk ingezet. Door bijvoorbeeld de nachtdienst gezamenlijk in te vullen, wordt de exploitatie haalbaar gemaakt.