+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Strategisch VastgoedPlan

Het antwoord voor een toekomstbestendige vastgoedportefeuille

Advies
Management
Beheer

Ontwikkelingen in de zorg gaan snel. Denk aan nieuwe concepten, programmabrieven, actieplannen en bijvoorbeeld ontwikkelingen als Langer Zelfstandig Thuis. Maar ook technische vraagstukken als het verduurzamen van de vastgoedportefeuille of de lokale vraagstukken van vergrijzing. Allemaal hebben ze impact op de manier waarop we zorg willen of kunnen leveren. En dat heeft ook impact op het vastgoed.

Hoe kunt u als zorgorganisatie hierop anticiperen? We helpen u graag met een Strategisch VastgoedPlan, ook wel SVP genoemd. Wij helpen u om vanuit uw zorgvisie en (externe) ontwikkelingen tot flexibele een toekomstbestendige vastgoedportefeuille te komen. Dat doen wij met een heldere procesaanpak waarin wij alle belanghebbende partijen betrekken.

In een Strategisch VastgoedPlan (SVP) geven we antwoord op de vraag hoe het vastgoed
nog beter bij kan gaan dragen aan de strategie van uw organisatie.

Een Strategisch VastgoedPlan geeft inzicht en grip

De zorgvraag groeit, maar zorgorganisaties kunnen intramuraal niet uitbreiden. We hebben in Nederland besloten om de groei in zorg voor het grootste deel thuis op te lossen. Daarnaast is het personeel in de zorg nu al schaars en wordt dat naar verwachting in de toekomst steeds schaarser. Dat vraagt om een andere kijk op zorg en zorgverlening. U heeft daar wellicht al ideeën bij of hebt veranderingen al in gang gezet. Dan is het ook tijd om grip te krijgen op uw vastgoedportefeuille en een plan te maken om ook het vastgoed aan te passen aan de nieuwe koers.

Het huidige intramurale vastgoed moet waarschijnlijk aangepast worden aan zwaardere doelgroepen, efficiëntere zorgverlening moet mogelijk zijn en het ondertekenen van de Greendeal 2.0 of 3.0 vraagt ook om het verduurzamen van uw vastgoedportefeuille. We confronteren uw huidige vastgoed met uw (nieuwe) visie en komen zo tot een veranderopgave en benoemen projecten en zetten deze in tijd en investering uit. Daarnaast helpen we u ook bij nieuwe concepten waarin we vorm en inhoud geven aan de ontwikkelingen waarin mensen steeds zwaardere zorg thuis krijgen. Nieuwe concepten en samenwerkingen met woningcorporaties of beleggers kunnen daarin helpend zijn.

.

Zorg-ORO-gehandicaptenzorg-zorghuisvesting-Laride

Een Strategisch VastgoedPlan geeft meerjarig inzicht in de capaciteit,
kwaliteit en benodigde investeringen.

Ontwikkelingsmanager-Zorg-Karel-team-Laride-vacature

Hoe pakken we dat aan

Een proces om te komen tot een Strategisch VastgoedPlan geven we samen vorm. Wij geloven er namelijk in dat we samen tot betere resultaten komen. Vaak is er een reden of een trigger om een nieuw Strategisch VastgoedPlan te maken, soms is alleen een actualisatie ook voldoende. Maar altijd zal een Strategisch VastgoedPlan aan minimale kwaliteitsstandaarden moeten voldoen. Wij borgen die kwaliteit en sturen in onze samenwerking om op een efficiënte manier tot een kwalitatief goed plan te komen.

We starten met een analyse van trends, ontwikkelingen en nadrukkelijk de markt. Samen bepalen we wat er op jullie af komt. In de volgende stappen omschrijven we hoe jullie als zorgorganisatie met die ontwikkelingen om willen gaan en hoe jullie antwoord geven op de groeiende zorgvraag. Vanuit die visie helpen we jullie om een visie op vastgoed te omschrijven die richting gaat geven om het huidige vastgoed te toetsen. De mismatch die we vinden tussen het huidige vastgoed en het gewenste vastgoed zetten we scherp en haalbaar uiteen in projecten. Een financiële paragraaf laat vervolgens in een meerjarenraming zien of alle projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Zoekt u ondersteuning bij het opstellen van een Strategisch VastgoedPlan?

Neem contact op met onze experts van zorg: Karel Steller of Bram Baselmans. Wij inventariseren wat uw behoeften zijn en hoe wij u het beste kunnen helpen.