+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Vastgoedbeheer

Afspraken duidelijk vastgelegd

Advies
Management
Beheer

In gebouwen met meerdere gebruikers is een goede samenwerking een belangrijke succesfactor. Om het gebruik van het gebouw, het beheer en de exploitatie in goede banen te leiden worden beheerplannen opgesteld. Wij ondersteunen eigenaren en gebruikers van een Kindcentrum multifunctionele accommodatie (MFA) of Brede School bij het opstellen van heldere en duidelijke beheerplannen. In een beheerplan staan de afspraken over het eigendom, ruimtegebruik, beheer, huur en praktische zaken als onderhoud, en facilitaire zaken als afval, schoonmaak, glasbewassing etc. Door afspraken goed vast te leggen voorkomt u onenigheid of hoge exploitatiekosten. Wij adviseren u voordat een gebouw in gebruik wordt genomen beheerplannen te maken over hoe het onderhoud- en de facilitaire aspecten van gezamenlijke gebouwonderdelen en installaties georganiseerd gaan worden. We kunnen ook de samenwerking van een bestaande mfa analyseren en adviseren (toevoegen).

Wat staat beschreven in beheerplannen?

In een beheerplan worden de projectkenmerken beschreven, is de eigendom en beheerstructuur opgenomen en wordt vastgelegd welke beheerafspraken de gebruikers gezamenlijk met elkaar hebben gemaakt. Van alle ruimtes wordt specifiek het mono- en multifunctioneel ruimtegebruik beschreven. Monofunctioneel ruimtegebruik is exclusief voor een gebruiker en bij multifunctioneel ruimtegebruik worden ruimten door meerdere of alle gebruikers gebruikt. De omschreven beheerszaken zijn zeer divers: van aanwezigheidsregistratie, sleutelbeheer en beveiliging, tot aan meubilair, afvalverwerking en onderhoud. Tot slot worden ook de gezamenlijke exploitatielasten van het gebouw opgenomen in een beheerplan. Want ook op termijn moet het gebruik van het gebouw betaalbaar blijven. De exploitatielasten vallen vaak uiteen in verschillende componenten: kale huur, kosten voor collectieve diensten en individuele exploitatiekosten.

Behoefte aan beheerplannen voor uw IKC, MFA of BS?

Neem contact met ons op. Wij hebben voor verschillende gebruikers van diverse (I)KC’s,  MFA’s en Brede Scholen werkbare en pragmatische beheerplannen opgesteld. Hierdoor kunnen gebruikers prettig samenwerken onder één dak.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Enkele referenties waarvoor wij vastgoedbeheer doen

Nieuwbouw MFA en seniorenwoningen in Luyksgestel

Luyksgestel

Kindcentrum De Grasspriet, Valkenswaard

Valkenswaard

Brede School De Coevering, Geldrop

Geldrop