+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Verduurzaming

Belangrijk thema in toekomstbestendig vastgoedbeheer

Advies
Management
Beheer

Verduurzaming is een veel besproken onderwerp. Eigenaren van sociaal maatschappelijk vastgoed – woningcorporatiesgemeentenscholen – hebben een voorbeeldfunctie en een belangrijke positie in het realiseren van de klimaatdoelstellingen die de overheid heeft opgelegd. Wij helpen vastgoedeigenaren met het samenstellen van een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille, die een bijdrage levert aan de energietransitie. Verduurzaming kent grote voordelen: het zorgt voor minder CO₂-uitstoot en levert een besparing op de energiekosten. Daarnaast neemt de gebouwkwaliteit toe en wordt het maatschappelijk en financieel rendement van woning- of gebouwvoorraad verhoogd. Verduurzaming is een complexe materie. Wij helpen u pragmatisch en gestructureerd grip te krijgen op de strategische, tactische en operationele uitdagingen waar uw organisatie voor staat.

De stapsgewijze aanpak van verduurzaming

Waar te beginnen met verduurzaming van uw vastgoedportefeuille? Voor gemeenten, woningcorporaties en scholen zijn door de overheid of koepelorganisaties routekaarten opgesteld, die u houvast kunnen bieden. Ook zorginstellingen en bedrijven hebben ambities voor verduurzaming van hun vastgoed. Wij kennen uw wereld en weten alles van huisvesting en vastgoed. Om grip te krijgen op verduurzaming van uw vastgoedportefeuille, volgen wij een aantal stappen:

  1. Wij brengen al uw vastgoed in kaart, samen met uw visie op duurzaamheid en de verduurzamingsdoelstellingen van uw organisatie.
  2. Vervolgens analyseren wij uw totale vastgoedportefeuille: Waar liggen kansen en mogelijkheden voor verduurzaming in energiebesparende maatregelen, gebruik, functie etc.? Dit leidt tot een strategisch vastgoedadvies.
  3. Vanuit het strategisch vastgoedadvies maken wij samen met u een actieplan om tot uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen te komen. Wij ontzorgen u met effectief en daadkrachtig procesmanagement en projectmanagement.
  4. Vervolgens is het een kwestie van het in stand houden van duurzaam vastgoedbeheer. Wij helpen u met het opstellen van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) om grip te krijgen op onderhoudsinvesteringen op weg naar een duurzame vastgoedportefeuille.

Verduurzaming vraagt om samenwerking

Ambities genoeg als het gaat om verduurzaming van vastgoedportefeuilles in het sociaal maatschappelijk speelveld. Investeringen leveren vaak een besparing op de exploitatiekosten. Toch is het voor gemeenten, scholen en woningcorporaties niet altijd eenvoudig om middelen vrij te maken voor duurzame investeringen. Samenwerken met marktpartijen kan uitkomst bieden. Wij brengen partijen bij elkaar: gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, energiebedrijven, financiers en subsidieverstrekkers. Wij helpen u bij het inschatten van kansen en risico’s om een succesvolle verduurzaming van uw vastgoedportefeuille een stap dichterbij te brengen.

Heeft u behoefte aan advies voor verduurzaming van uw huisvesting of vastgoed?

Neem contact op met onze experts. Samen bespreken wij uw duurzaamheidsambities en de uitdagingen waar uw organisatie voor staat om de vastgoedportefeuille te verduurzamen.

Verduurzaming en onze expertise 

Duurzame en toekomstbestendige projecten

Realisatie nul-op-de meter woningen in Helden

Helden