+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Technische due dilligence (TDD)

Inzicht in kosten en risico’s van vastgoed

Advies
Management
Beheer

In een aan- of verkoopproces geeft een Technische Due Dilligence inzicht in de kosten en risico’s die gepaard gaan met het eigendom van vastgoed. Het onderzoek geeft u snel en volledig overzicht van alle juridische, fiscale, bouwtechnische en commerciële aspecten van het vastgoed. Een Technische Due Dilligence vormt de sleutel tot het benutten van kansen en het vermijden van risico’s in geval van fusie, overname of verkoop. Onze experts hebben ruime ervaring met het uitvoeren van Technische Due Dilligence onderzoeken en verzorgen voor u een compleet en pragmatisch rapport over de waarde van één of meer objecten. Dit kunt u als zekerstelling gebruiken voor de u geplande vastgoedtransactie. Zo houdt u de regie op de kwaliteit en timing van het proces.

Waaruit bestaat een Technisch Due Dilligence (TDD) onderzoek?

Bij een Technisch Due Dilligence onderzoek beoordelen wij onder andere de constructie en de technische staat van het gebouw, de installaties en brandpreventie. Dit doen we op basis van een visuele inspectie. Onze waarnemingen leggen we vast in een rapport waarin we de ontdekte afwijkingen en problemen, voorzien van afbeeldingen, documenteren. Indien specifiek asbest- of milieuonderzoek nodig is, maken we daarvoor gebruik van erkende partners. Aanvullend doen we dossieronderzoek en beoordelen we de beheerplannen en onderhoudsdocumenten. En als er bekende problemen of gebreken aan het gebouw zijn brengen we die met een Technische Due Dilligence in kaart.

Technische Due Dilligence | solide onderbouwing prijsonderhandelingen

Met een Technische Due Dilligence krijgt u snel en vakkundig kennis over de technische staat en ontwerp van een gebouw. Wij koppelen hieraan een strategisch advies dat u inzicht geeft in de kansen en risico’s. Hiermee kunt u goed onderbouwde keuzes maken in het afstoten, aankopen of transformeren van vastgoed. Daarbij kunnen wij u ook adviseren in de geschiktheid van een gebouw bij veranderend gebruik, of de effecten van de locatie of de omgeving op het gebouw. Wij maken voor u ook eventuele juridische gevolgen inzichtelijk bij het niet voldoen aan wettelijke normen. De resultaten van een Technische Due Dilligence bieden u een solide onderbouwing voor prijsonderhandelingen of verdeling van risico’s. Dat geeft zekerheid voor zowel kopers als verkopers.

Wilt u meer weten over Technische Due Dilligence?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Samen inventariseren wij wat de vragen zijn rondom de waarde van het vastgoed dat u wilt aankopen, verkopen of transformeren. En hoe een Technische Due Dilligence u zekerheid kan verschaffen.