+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Risico-inventarisatie

Voorkom verrassingen

Advies
Management
Beheer

Met een risico-inventarisatie brengt u alle risico’s van een project in kaart. Een risico-inventarisatie is de basis voor effectief risicomanagement. Al in de initiatieffase kunnen wij mogelijke risico’s voor u inventariseren en analyseren. Dit kunnen zowel ‘harde’ als ‘zachte’ risico’s zijn. Denk aan stijgende kosten van bouwmaterialen of respectievelijk een stroef lopende samenwerking. Per risico schatten we in hoe groot de kans is dat zo’n risico zich voor zal doen. Wat zijn de gevolgen en wat is de impact als een risico zich voordoet? Loopt uw project vertraging op, gaat u over het budget heen of is er onenigheid tussen partijen? Op basis van een uitgebreide risico-inventarisatie stellen we samen met u passende beheersmaatregelen op.

Stappenplan risico-inventarisatie en prioritering

Voor het maken van een risico-inventarisatie gebruiken wij een uitgebreid stappenplan. Deze methode kunt u ook eenmalig inzetten voor een second opinion bij een prijsvormingsproces in de ontwerpfase. Door het inschatten van de kans dat een risico zich voordoet is het mogelijk om een prioritering in de beheersmaatregelen aan te brengen. Bij een risico-inventarisatie voor een bouwproces volgen wij onderstaande stappen:

  1. Welke risico’s kunnen zich in dit bouwproces voordoen?
  2. Wat is de oorzaak van dit risico?
  3. Wat is het gevolg als dit risico zich voordoet in tijd, geld of kwaliteit?
  4. Hoe groot is de kans dat dit risico zich voordoet op de schaal van onwaarschijnlijk tot vrijwel zeker?
  5. Welke risico’s hebben de meeste aandacht nodig?
  6. Welke beheersmaatregelen zijn nodig om de gevolgen van de risico’s te minimaliseren?
  7. Wat kosten genoemde maatregelen?

Belangrijk is dat geïnventariseerde risico’s bekend zijn bij het gehele bouwteam en dat elk van de betrokken partijen zijn bijdrage levert in het beheersbaar houden van de risico’s. Wij helpen u bij het monitoren en beheersen van de risico’s met effectief risicomanagement. Daarbij kijken we ook naar de kansen. Het kan helpen bij de strategische besluitvorming als u ook weet waar uw mogelijkheden liggen.

Hulp nodig bij een brede risico-inventarisatie van uw project?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Op basis van kennis en ervaring kunnen wij u snel inzicht geven in de toegevoegde waarde van een risico-inventarisatie voor uw project.

Laride is expert op het gebied van adviesmanagement en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijvengemeentencorporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.