+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Haalbaarheidsonderzoek

Realistische plannen maken

Advies
Management
Beheer

Met een integraal haalbaarheidsonderzoek bieden wij inzicht in de haalbaarheid van uw plannen. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of transformatie van uw huisvesting of gebiedsontwikkelingen en inpassingsstudies: wij onderzoeken of een project financieel, functioneel en technisch haalbaar is. Passen de plannen binnen het bestemmingsplan? Wat zijn eventuele juridische beperkingen? Hoe is het draagvlak voor uw plannen? Ons uitgebreide haalbaarheidsonderzoek helpt u om knelpunten in uw project te overzien. En is een solide basis om tot weloverwogen besluitvorming te kunnen komen.

De brede scope van haalbaarheidsonderzoek

U kunt in elke fase van een huisvestings- of ontwikkelproces door ons een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Afhankelijk van de aard en de context van uw project kan de invulling van een haalbaarheidsonderzoek flink verschillen. Onderdelen kunnen zijn:

Belangrijk bij een haalbaarheidsonderzoek zijn de kaders waarbinnen het onderzoek uitgevoerd wordt. Denk aan wet- en regelgeving, een (globaal) Programma van Eisen, wensen en eisen van gebruikers, de locatie of rendementseisen. Binnen de kaders die voor uw project van toepassing zijn, toetsen wij uw plan en beoordelen wij de kansen en risico’s. Zo weet u met zekerheid of uw plan haalbaar is en kunt u voortijdig uw bouw- of ontwikkelplannen herzien en bijsturen.

Ons haalbaarheidsonderzoek kan ook snel

Niet altijd heeft u de tijd of behoefte om uitgebreid onderzoek te laten doen naar uw plannen voor nieuwbouw of renovatie. Ook dan kunnen wij u ondersteunen met een second opinion, een kostenraming, een marktconformiteitstoets of een quick scan. U krijgt hiermee in grote lijnen inzicht in de haalbaarheid van uw plannen. Dit helpt u om al vroegtijdig in te schatten of uw plannen realistisch en haalbaar zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ons haalbaarheidsonderzoek?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Samen onderzoeken wij welke invulling van een haalbaarheidsonderzoek uw project nodig heeft om tot waardevolle inzichten te komen.

Laride is expert op het gebied van adviesmanagement en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Wij zijn actief in de zorg en het onderwijs en werken voor bedrijvengemeentencorporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Haalbaarheidsonderzoek leidde tot succesvolle projecten

MFA De Loop’r, Olland, gemeente Meierijstad

Olland

SWA Schoolstraat, Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

Nieuwbouwcomplex Kemie

Helmond