+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Assetmanagement vastgoed

Grip op prestaties van gebouwen

Advies
Management
Beheer

Assetmanagement legt een relatie tussen de vastgoedportefeuille en de operationele staat van woningen, zorgcomplexen of (bedrijfs)gebouwen. Assetmanagement gaat om keuzes maken op complexniveau. Hoe deze gebouwen te onderhouden of te exploiteren? En hoe toekomstbestendig zijn uw gebouwen binnen de vastgoedportefeuille, afgestemd op de organisatiedoelstellingen? Assetmanagement verbindt strategie en uitvoering. Het maakt duidelijk wat er aan welk gebouw moet gebeuren en wanneer.

Assetmanagement vastgoed is dynamisch

Uitgangspunt bij assetmanagement van vastgoed is een nulmeting. We verzamelen gebouwdata, voeren inspecties uit en bepalen de technische staat van een gebouw. Op basis van deze nulmeting en de kennis van uw vastgoedstrategie kunnen er keuzes gemaakt worden. U krijgt handvatten om uw vastgoedstrategie praktisch te vertalen naar gebouwbeheer. Is renovatie nog wel zinvol? Of is afstoten van een bepaald gebouw een betere optie? Een nieuwe functie kan een gebouw ook meerwaarde geven? Kortom: assetmanagement is het continu transformeren van vastgoed binnen het vastgoedbeleid om ondersteunend te kunnen zijn aan de organisatie- of bedrijfsdoelstellingen.

Assetmanagement vastgoed leidt tot een effectief objectbeleid

Assetmanagement speelt zich af op gebouwniveau en is afgestemd op het strategisch vastgoedbeleid. Per object geeft het de mogelijkheid om een stappenplan te maken voor het meest optimale toekomstscenario met het hoogste rendement. Het plan beschrijft bijvoorbeeld de wijze van exploitatie, het onderhoudsbudget, de planning en of het gebouw in de toekomst verkocht of gerenoveerd gaat worden. Natuurlijk altijd in afstemming met de gebruikers of huurders. Assetmanagement geeft u inzicht in het functioneren van uw vastgoedportefeuille op basis waarvan u keuzes kunt maken over de aan- of verkoop van objecten.

Meer weten over assetmanagement vastgoed?

Bel of mail ons. We maken graag nader kennis. Wij helpen u graag om uw vastgoedportefeuille op orde te krijgen.