+31(40) 234 8000
Waar bent u naar op zoek?

Transformatie vastgoed

Van leegstand naar rendabel vastgoed

Advies
Management
Beheer

Steeds vaker neemt transformatie de rol van nieuwbouw over. Bestaande gebouwen worden getransformeerd in een appartementencomplex, ouderen- of studentenwoningen of een zorghotel. Of juist een kantoor of een creatieve verzamellocatie voor kleine ondernemers of kunstenaars. De afgelopen jaren hebben wij voor corporatiesbeleggers en onderwijsinstellingen succesvol transformatie projecten begeleid. Want leegstand is geen optie en maatschappelijk ongewenst. Transformatie gaat verloedering tegen en daarmee een gevoel van onveiligheid en is tevens duurzaam. Transformatie brengt nieuwe dynamiek in de gebouwde omgeving.

Transformatie biedt maatschappelijke meerwaarde

Een leegstaand gebouw is vaak een storend element voor de omgeving. Bovendien kost het geld, omdat het pand voor de eigenaar niet meer rendabel is. Veel gebouwen zullen niet meer voor hun oorspronkelijke functie gebruikt worden. Tegelijkertijd neemt de vraag naar woonruimte in de stad enorm toe. De transformatie van vastgoed naar wonen heeft dan ook in toenemende mate een maatschappelijke meerwaarde. Wij helpen vastgoedeigenaren hun leegstaande vastgoed te transformeren in bijvoorbeeld comfortabele woonunits voor studenten, jongeren, arbeidsmigranten, maar ook andere starters op de woningmarkt. Dankzij ons brede netwerk leggen wij eenvoudig verbindingen tussen ontwikkelaars, corporaties, makelaars en beleggers om de transformatie ook financieel haalbaar te maken. Bovendien weten wij gemeenten te overtuigen van de maatschappelijke meerwaarde van een duurzame transformatie van een leegstaand gebouw om mee te werken aan de verandering van een bestemmingsplan.

Transformatie van kantoren, onderwijsinstellingen en bedrijven

Voor transformatie van een gebouw hoeft er niet altijd sprake te zijn van leegstand. Andere werkconcepten of ander gebruik, vragen om een andere omgeving. Denk aan de transformatie van een cellenkantoor naar open werkplekken. Of het aanpassen van een onderwijslocatie aan nieuwe onderwijsvormen. Ook dan is transformatie een ideale oplossing voor duurzaam gebruik van bestaande huisvesting. Wij organiseren dit proces voor u, ook het gebouw in gebruik is.

Wilt u de transformatie mogelijkheden van uw gebouw verkennen?

Neem dan contact met ons op. Deel met ons uw vragen en ambities en wij onderzoeken welke mogelijkheden uw vastgoed biedt voor transformatie.

Transformatie draagt bij aan verduurzaming

Het klimaatakkoord stelt ons allemaal voor de uitdaging om minder CO₂ uit te stoten. De bouw is een grote vervuiler en sloop is niet duurzaam. Drastische maatregelen zijn nodig voor een duurzamere, leefbare wereld, met minder verspilling en afval. Transformatie is een duurzaam alternatief voor nieuwbouw, waarbij verspilling van grondstoffen en natuur zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bij transformatie benutten wij de kracht van een gebouw en voegen nieuwe elementen toe voor energieneutraal gebruik: gasloos, met goede isolatie en energiezuinige installaties.

Laride is expert op het gebied van advies, management en beheer van huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Zowel voor nieuwbouw, als voor renovatie, transformatie, verduurzaming, herontwikkeling en instandhouding. Dat doen we in de zorg en het onderwijs en voor bedrijven, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Pragmatisch, persoonlijk en ter zake kundig.

Onze transformatieprojecten

Transformatie De Bunker naar BunkerToren

Eindhoven

Nieuw MFA voor Hapert

Hapert

Realisatie nul-op-de meter woningen in Helden

Helden